nội dung kinh tế

 1. Phạm Thị Mai MISA

  B02a-X Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo NDKT không đúng số liệu

  B02a-X Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo NDKT phản ánh tổng số thu thực tế trong kỳ báo cáo, như vậy chỉ tiêu Tổng thu trên báo cáo sẽ bằng số Phát sinh Có TK 7142 - Phát sinh Nợ TK 7142 trên Bảng cân đối tài khoản. Trường hợp chỉ tiêu tổng thu trên BC thu theo NDKT không bằng số phát sinh...
 2. Bùi Thị Ngọc Bích

  Các vấn đề thường gặp theo từng phân hệ trên phần mềm MISA Bamboo.NET

  1. Phân hệ dự toán ngân sách Nhập dự toán đầu năm? - Hướng dẫn xử lý Tại đây Hủy dự toán? - Hướng dẫ xử lý Tại đây Sai số liệu trên giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước? - Hướng dẫn xử lý Tại đây Lập bảng kê thanh toán ghi thu, ghi chi? - Hướng dẫn xử lý Tại đây Chi chuyển nguồn? -...
 3. Lê Văn Cát Tường

  Hướng dẫn kiểm tra B02b-X: Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế

  Biểu hiện 1: Cột dự toán năm bị sai Nguyên nhân 1: Đơn vị chưa nhập hoặc nhập chưa đúng/đủ dự toán chi theo nội dung kinh tế Khắc phục: Hướng dẫn vào Dự toán ngân sách: Kiểm tra số liệu trên 3 loại chứng từ để nhập liệu hoặc nhập bù, sửa sai: Lập dự toán\Dự toán chi đầu năm theo NDKT Bổ sung...
 4. Lê Văn Cát Tường

  Hướng dẫn kiểm tra B02a-X: Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế

  Biểu hiện 1: Cột dự toán năm bị sai Nguyên nhân 1: Đơn vị chưa nhập hoặc nhập chưa đúng/đủ dự toán thu theo nội dung kinh tế Khắc phục: Hướng dẫn vào Dự toán ngân sách: Kiểm tra số liệu trên 3 loại chứng từ để nhập liệu hoặc nhập bù, sửa sai: Lập dự toán\Dự toán thu đầu năm theo NDKT Bổ sung...
Top