tiền gửi

 1. Phạm Thị Mai MISA

  Làm thế nào để in được giấy rút dự toán ngân sách khi thanh toán lương bằng tiền gửi?

  Làm thế nào để in được giấy rút dự toán ngân sách khi thanh toán lương bằng tiền gửi? Trả lời: Để in được giấy rút dự toán ngân sách khi thanh toán lương bằng tiền gửi đơn vị làm theo các bước sau: Bước 1: Lập bảng lương theo hướng dẫn Tại đây Bước 2: Vào Nghiệp vụ \Tiền lương\Hạch toán chi phí...
 2. L

  Bán hàng thu tiền ngân hàng

  Hiện tại mình đang làm dịch vụ cho 1 công ty thương mại, có bán hàng dùng thanh toán qua thẻ atm nhưng bên này xuất hóa đơn không khớp với phần tiền thu được trên sổ ngân hàng mình muốn hạch toán chứng từ bán hàng vừa thu bằng tiền gửi ngân hàng vừa thu bằng tiền mặt được không? mình cũng đã thử...
 3. Phạm Thị Mai MISA

  Hướng dẫn in Biểu số 58 - Số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp của đơn vị dự toán

  Căn cứ lấy số liệu lên báo cáo là các phát sinh trong kỳ tài khoản 1121: • Trường hợp tài khoản 1121 không tích chi tiết theo bộ mục lục ngân sách trên hệ thống tài khoản thì báo cáo sẽ không hiển thị thông tin: Mã tính chất nguồn kinh phí, Loại, khoản, Mục, Tiểu mục. • Trường hợp tài khoản...
 4. Trương Hạnh

  Thu, chi tiền gửi ngân hàng, chuyển tiền nội bộ, kiểm tra báo cáo sổ tiền gửi và một số vấn đề khác

  I. Hạch toán ở phân hệ Ngân hàng khi nào? Trả lời: Khi có phát sinh liên quan đến thu chi bằng tiền gửi hạch toán qua TK 112 và không cần theo dõi chi tiết theo mặt hàng (xem thêm video tại đây) Các nghiệp vụ phát sinh 1. Thu tiền gửi (tăng số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng) - Anh/Chị tài...
 5. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

  Kiểm tra Số dư tài khoản 111,112 đảm bảo khớp đúng với số liệu thực tế trên Sổ quỹ, Sổ phụ Ngân hàng

  Vấn đề: Kiểm tra Số dư tài khoản 1111, 1121 để đảm bảo khớp đúng với số liệu thực tế của Thủ quỹ và Sổ phụ của Ngân hàng và Bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN ( Mẫu số 05- ĐCSDTK/KBNN) Giải pháp: Mục đích: Kiểm tra số dư tài khoản 1111 – Quỹ, 1121 – Ngân hàng để đảm bảo số liệu...
 6. Trần Mai Nhung

  In Sổ tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ số tiền quy đổi cuối kỳ bị âm?

  Nguyên nhân:Đơn vị tính giá tỷ giá xuất quỹ theo Phương pháp Bình quân cuối kỳ nhưng chưa thực hiện Tính tỷ giá xuất quỹ nên số chênh lệch giữa tỷ giá xuất quỹ và tỷ giá xuất khai báo trên chứng từ chưa được xử lý dẫn đến Quy đổi cuối kỳ bị âm. Giải pháp: Nếu đơn vị theo dõi Tính tỷ giá xuất...
 7. Lê Văn Cát Tường

  Kiểm tra Số dư TK 1111, 1121 để đảm bảo khớp đúng với số liệu thực tế của Thủ quỹ và Sổ phụ của KB

  Biểu hiện 1: TK 111 bị sai Nguyên nhân 1: Số dư đầu năm TK 111 bị sai Khắc phục: Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư đầu năm: nhập lại số dư TK 111. Trường hợp dữ liệu liên năm thì phải tách dữ liệu ra rồi mới sửa, nếu không phải làm đúng số liệu năm trước thì mới đúng được số dư cho năm nay. Nguyên...
 8. TRINH NGUYỄN

  Kiểm tra Số dư tài khoản 111, 112 để đảm bảo khớp với số liệu của Thủ quỹ và Sổ phụ của Ngân hàng

  Vấn đề: Kiểm tra Số dư tài khoản 1111, 1121 để đảm bảo khớp đúng với số liệu thực tế của Thủ quỹ và Sổ phụ của Ngân hàng Giải pháp: Mục đích: Kiểm tra số dư tài khoản 1111 – Quỹ, 1121 – Ngân hàng để đảm bảo số liệu trên sổ sách khớp với sổ theo dõi của Thủ quỹ và sổ phụ của Ngân hàng để đảm...
Top