In Sổ tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ số tiền quy đổi cuối kỳ bị âm?

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Trần Mai Nhung

Member
Nhân viên MISA
  • Nguyên nhân:Đơn vị tính giá tỷ giá xuất quỹ theo Phương pháp Bình quân cuối kỳ nhưng chưa thực hiện Tính tỷ giá xuất quỹ nên số chênh lệch giữa tỷ giá xuất quỹ và tỷ giá xuất khai báo trên chứng từ chưa được xử lý dẫn đến Quy đổi cuối kỳ bị âm.
  • Giải pháp:
    • Nếu đơn vị theo dõi Tính tỷ giá xuất quỹ trên Phần mềm. vào Nghiệp vụ\ Tổng hợp\ Tính tỷ giá xuất quỹ.Chọn kỳ cần Tính giá, loại tiền và thực hiện. Sau đó Mở Sổ tiền gửi kiểm tra lại.
    • Nếu đơn vị không theo dõi Tính tỷ giá xuất quỹ trên phần mềm. Cuối kỳ xác định số chênh lệch giữa số thực tế và số trên báo cáo, vào Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán xử lý chênh lệch tỷ giá.
* Lưu ý: khi hạch toán trên chứng từ nghiệp vụ khác, Anh chị chú ý chọn Loại tiền là loại tiền ngoại tệ và điền số tiền chênh lệch tỷ giả vào cột Số tiền quy đổi

upload_2018-7-20_8-30-42.png
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top