hoạt động

 1. Trần Mai Nhung

  Hướng dẫn tính thuế Thu nhập doanh nghiệp và xác định kết quả hoạt động

  1. Mục đích: Xác định kết quả hoạt động là công việc cần thực hiện vào cuối kỳ (tháng, quý, năm) để kết chuyển toàn bộ doanh thu, thu nhập khác, chi phí và chi phí khác sang tài khoản 911 để xác định kết quả hoạt động, nếu thặng dư thì kết chuyển sang bên Có tài khoản 421, nếu thâm hụt thì kết...
 2. Lê Văn Cát Tường

  S07-X: Sổ theo dõi các quỹ công chuyên dùng

  Biểu hiện: Đã hạch toán các bút toán liên quan đến tài khoản 431 (Quỹ công chuyên dùng) tuy nhiên khi in S07-X: Sổ theo dõi các quỹ công chuyên dùng thì báo cáo không có số liệu. Nguyên nhân 1: Do tài khoản 431 không theo dõi chi tiết theo "Hoạt động" Giải pháp: Vào Danh mục --> Tài khoản -->...
 3. ltlanmisa

  Báo cáo B02 - Báo cáo kết quả hoạt động thu thi hành án bị sai số liệu

  Giải pháp: Biểu hiện: Số việc phải thu của người phải thi hành án in từng chấp hành viên chi tiết cộng lại không bằng khi in chấp hành viên Tổng hợp Nguyên nhân 1: Có thể do chấp hành viên khi nhập liệu chứng từ phát sinh khác với chấp hành viên khai báo trong quyết định; Nguyên nhân 2: Có...
 4. Bùi Thị Ngọc Bích

  Báo cáo B03-H: Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh lên sai số liệu

  Biểu hiện 1: Chỉ tiêu Trích lập các Quỹ kỳ này không có số liệu Nguyên nhân: Do hạch toán Nợ 531/ Có 431 nên không lên được báo cáo Giải pháp: Sửa lại hạch toán là Nợ 421/ có 431. Lưu ý: Chỉ tiêu này lấy lên các bút toán hạch toán như sau: Nợ 421/ Có 431 và Nợ 511/ Có 431. Tương tự với các chỉ...
 5. Bùi Thị Ngọc Bích

  F02-1H: Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động bị sai số liệu

  Biểu hiện 1: Cột kinh phí kỳ trước chuyển sang bị sai, đầu quý 2 không bằng cuối quý 1, số tiền hiển thị là số tiền dương Nguyên nhân : Trong quý 1 có phát sinh chứng từ Có TK 6612, nghiệp vụ để là không chọn hoặc thực chi Khắc phục: Vào tìm kiếm, tìm Có TK 6612, Nếu có phát sinh Có TK6612 thì...
Top