Hướng dẫn tính thuế Thu nhập doanh nghiệp và xác định kết quả hoạt động

Trần Mai Nhung

Member
Nhân viên MISA
1. Mục đích:

 • Xác định kết quả hoạt động là công việc cần thực hiện vào cuối kỳ (tháng, quý, năm) để kết chuyển toàn bộ doanh thu, thu nhập khác, chi phí và chi phí khác sang tài khoản 911 để xác định kết quả hoạt động, nếu thặng dư thì kết chuyển sang bên Có tài khoản 421, nếu thâm hụt thì kết chuyển sang bên Nợ tài khoản 421. Đây cũng là một trong những căn cứ để lấy số liệu lên các báo cáo tài chính trong kỳ. Tùy theo yêu cầu quản lý của đơn vị mà thực hiện bút toán xác định kết quả hoạt động theo tháng, quý hay năm.

 • Ngoài các loại chi phí nói trên thì chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp cũng là một trong các yếu tố cấu thành để xác định kết quả hoạt động trong kỳ. Vì vậy cần xác định chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trước, sau đó sẽ xác định kết quả hoạt động trong kỳ
2. Xác định chi phí thuế TNDN (nếu có)
 • Cuối năm đơn vị căn cứ vào các khoản doanh thu và chi phí phải tính thuế, sau đó lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN để có căn cứ tính Số thuế TNDN phải nộp cuối năm kế toán thực hiện quyết toán thuế TNDN.
 • Để hạch toán khoản thuế thu nhập doanh nghiệp, Vào nghiệp vụ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Quyết toán thuế TNDN.Căn cứ vào số thuế TNDN trên tờ khai quyết toán thuế, Nhập số thuế vào ô Thuế TNDN phải nộp. Phần mềm tự động lấy lên Thuế TNDN tạm tính trong năm đã tính qua các kỳ tính đồng thời tự động tính toán Chênh lệch thuế TNDN. Nhấn hạch toán
3. Xác định kết quả hoạt động
 1. Nếu dữ liệu được tạo mới trên từ phiên bản R19 trở về trước thì vào Danh mục\Tài khoản\ Tài khoản kết chuyển\ Chọn mục Xác định kết quả hoạt động. Thêm cặp TK kết chuyển từ 821 đến 9112.
  upload_2018-11-5_10-16-21.png

  2. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Xác định kết quả hoạt động.
  Khai báo các Thông tin chung:
  Nhập Diễn giải,Chọn Ngày CT, Ngày HT, Số CT, Phần mềm đã hiển thị những thông tin Kết chuyển xác định kết quả hoạt động
  Nhấn Cất.
 
Sửa lần cuối:
Top