dự toán chi

 1. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 113 dự toán chi không lên số liệu thì làm thế nào?

  ❖ Biểu hiện : Khi xem biểu số 113 ,cột dự toán năm phần chi không lên số liệu. Nguyên nhân : Khi nhập dự toán, chọn chưa đúng TT343/2016/TT-BTC Giải pháp: Kiểm tra và nhập dự toán theo đúng TT343/2016/TT-BTC Cột dự toán trên Biểu số 113 bao gồm: Nhận dự toán đầu năm, Nhận dự toán bổ sung và...
 2. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 108 dự toán chi lên sai số liệu thì làm thế nào?

  ❖ Trường hợp 1: Dự toán chi không lên số liệu Nguyên nhân : Khi nhập dự toán, chọn chưa đúng thông tư TT343/2016/TT-BTC Giải pháp: Kiểm tra và nhập dự toán theo đúng TT343/2016/TT-BTC Tương tự Biểu số 103, Xem hướng dẫn Tại đây ❖ Biểu hiện 2: Dự toán chi lên sai số liệu Nguyên nhân ...
 3. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 103 dự toán chi không lên số liệu thì làm thế nào?

  ❖ Biểu hiện : Khi xem Biểu số 103, cột dự toán phần chi không lên số liệu. Nguyên nhân: Khi nhập dự toán, chọn chưa đúng TT343/2016/TT-BTC Giải pháp: Kiểm tra và nhập dự toán theo đúng TT343/2016/TT-BTC Cột dự toán trên Biểu số 103 bao gồm: Nhận dự toán đầu năm, Nhận dự toán bổ sung và...
 4. Nguyễn Hà Phương

  Khi nhập dự toán chi theo NDKT thiếu một số chỉ tiêu thì làm như thế nào?

  Biểu hiện: Đơn vị sửa lại dự toán chi có một số chỉ tiêu không hiển thị, kiểm tra phần chỉ tiêu chi đã có. Nguyên nhân: Sau khi thêm mới các chỉ tiêu, chưa Cập nhật chỉ tiêu trên dự toán Giải pháp: Trên dự toán chi, nhấn Cập nhật chỉ tiêu. Khi đó, dự toán chi sẽ hiện đầy đủ => Nhập bổ...
 5. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 113 dự toán chi lên sai số liệu thì làm thế nào?

  Biểu hiện: Khi xem Biểu số 113 số liệu cột dự toán phần chi lên sai so với dự toán chi đã nhập. Nguyên nhân : Chưa thiết lập đúng Báo cáo cân đối theo chỉ tiêu NDKT Giải pháp: Bạn thiết lập theo các bước sau : 1. Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/Báo cáo cân đối...
 6. Nguyễn Hà Phương

  Khi xem Biểu số 103 dự toán chi lên sai số liệu thì làm thế nào?

  Biểu hiện : Khi xem Biểu số 103 số liệu cột dự toán phần chi lên sai so với dự toán chi đã nhập. Nguyên nhân : Chưa thiết lập đúng Báo cáo cân đối theo chỉ tiêu NDKT Giải pháp: Bạn thiết lập theo các bước sau : 1. Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/Báo cáo cân đối...
Top