Khi xem Biểu số 113 dự toán chi không lên số liệu thì làm thế nào?

Nguyễn Hà Phương

Member
Nhân viên MISA
❖ Biểu hiện : Khi xem biểu số 113 ,cột dự toán năm phần chi không lên số liệu.

upload_2020-10-12_8-4-26.png


Nguyên nhân : Khi nhập dự toán, chọn chưa đúng TT343/2016/TT-BTC

Giải pháp: Kiểm tra và nhập dự toán theo đúng TT343/2016/TT-BTC

Cột dự toán trên Biểu số 113 bao gồm: Nhận dự toán đầu năm, Nhận dự toán bổ sung và Điều chỉnh dự toán, bạn kiểm tra lần lượt như sau:

- Đối với dự toán đầu năm :

1. Vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán chi\Dự toán chi đầu năm theo NDKT

2.Vào Nhập dự toán, chọn Dự toán chi theo NDKT ( Mẫu TT343/2016/TT-BTC) => Đồng ý

upload_2020-10-19_9-31-18.png


- Đối với dự toán bổ sung:

1. Vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán chi\Bổ sung dự toán chi theo NDKT

2. Nhấn Thêm, chọn Dự toán chi theo NDKT ( Mẫu TT343/2016/TT-BTC)

upload_2020-10-19_9-31-23.png


- Đối với điều chỉnh dự toán:

1. Vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán chi\Điều chỉnh dự toán chi theo NDKT

2. Nhấn Thêm, chọn Dự toán chi theo NDKT ( Mẫu TT343/2016/TT-BTC)

upload_2020-10-19_9-31-29.png
 

Đính kèm

  • upload_2020-10-12_8-3-47.png
    upload_2020-10-12_8-3-47.png
    28.4 KB · Lượt xem: 248
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top