Khi nhập dự toán chi theo NDKT thiếu một số chỉ tiêu thì làm như thế nào?

Nguyễn Hà Phương

Member
Nhân viên MISA
Biểu hiện: Đơn vị sửa lại dự toán chi có một số chỉ tiêu không hiển thị, kiểm tra phần chỉ tiêu chi đã có.

upload_2020-10-7_11-56-33.jpeg

upload_2020-10-7_11-56-56.jpeg


Nguyên nhân:

Sau khi thêm mới các chỉ tiêu, chưa Cập nhật chỉ tiêu trên dự toán

Giải pháp:

Trên dự toán chi, nhấn Cập nhật chỉ tiêu. Khi đó, dự toán chi sẽ hiện đầy đủ => Nhập bổ sung số tiền các chỉ tiêu còn thiếu.

upload_2020-10-7_11-57-16.jpeg
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top