Khi xem Biểu số 108 dự toán chi lên sai số liệu thì làm thế nào?

Nguyễn Hà Phương

Member
Nhân viên MISA
❖ Trường hợp 1: Dự toán chi không lên số liệu

upload_2020-10-16_8-49-51.png


Nguyên nhân : Khi nhập dự toán, chọn chưa đúng thông tư TT343/2016/TT-BTC

Giải pháp: Kiểm tra và nhập dự toán theo đúng TT343/2016/TT-BTC

Tương tự Biểu số 103, Xem hướng dẫn Tại đây

❖ Biểu hiện 2: Dự toán chi lên sai số liệu

upload_2020-10-9_16-34-50.png


Nguyên nhân :
Chưa thiết lập đúng Báo cáo cân đối theo chỉ tiêu NDKT

Giải pháp:
Bạn thiết lập theo hướng dẫn sau:

1. Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/ Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/Báo cáo cân đối theo chỉ tiêu NDKT

2. Nhấn đúp vào báo cáo Biểu số 103: Cân đối dự toán ngân sách xã (TT 343/2016/TT-BTC) và thiết lập lại chỉ tiêu

Xem hướng dẫn Tại đây

3. Khi đó, in Biểu số 108 dự toán chi sẽ lên đúng số liệu.
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top