Khi xem Biểu số 103 dự toán chi không lên số liệu thì làm thế nào?

Nguyễn Hà Phương

Member
Nhân viên MISA
❖ Biểu hiện : Khi xem Biểu số 103, cột dự toán phần chi không lên số liệu.

upload_2020-10-9_16-14-28.png


Nguyên nhân:
Khi nhập dự toán, chọn chưa đúng TT343/2016/TT-BTC

Giải pháp
: Kiểm tra và nhập dự toán theo đúng TT343/2016/TT-BTC

Cột dự toán trên Biểu số 103 bao gồm: Nhận dự toán đầu năm, Nhận dự toán bổ sung và Điều chỉnh dự toán, bạn kiểm tra lần lượt như sau:

- Đối với dự toán đầu năm :

1. Vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán chi\Dự toán chi đầu năm theo NDKT

2. Vào Nhập dự toán, Dự toán chi theo NDKT ( Mẫu TT343/2016/TT-BTC) => Đồng ý

upload_2020-10-19_9-11-45.png


- Đối với dự toán bổ sung:

1. Vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán chi\Bổ sung dự toán chi theo NDKT

2. Nhấn Thêm, chọn Dự toán chi theo NDKT ( Mẫu TT343/2016/TT-BTC)

upload_2020-10-19_9-11-51.png


- Đối với điều chỉnh dự toán:

1. Vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán chi\Điều chỉnh dự toán chi theo NDKT

2. Nhấn Thêm, chọn Dự toán chi theo NDKT ( Mẫu TT343/2016/TT-BTC)

upload_2020-10-19_9-13-41.png

 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top