Khi xem Biểu số 103 dự toán chi lên sai số liệu thì làm thế nào?

Nguyễn Hà Phương

Member
Nhân viên MISA
Biểu hiện : Khi xem Biểu số 103 số liệu cột dự toán phần chi lên sai so với dự toán chi đã nhập.

upload_2020-10-9_16-19-51.png


Nguyên nhân : Chưa thiết lập đúng Báo cáo cân đối theo chỉ tiêu NDKT

Giải pháp
: Bạn thiết lập theo các bước sau :

1. Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/Thiết lập chỉ tiêu báo cáo/Báo cáo cân đối theo chỉ tiêu NDKT

upload_2020-10-1_15-43-50.png

upload_2020-10-1_15-43-56.png


2. Nhấp đúp chuột Biểu số 103 và thiết lập chỉ tiêu theo hướng dẫn:
  • Nếu có chỉ tiêu con thì tích chọn chỉ tiêu con – không tích chọn chỉ tiêu tổng ( hoặc tích chỉ tiêu tổng thì không tích chỉ tiêu con)
  • Nếu không có chỉ tiêu con thì tích chọn chỉ tiêu đó bình thường.
Ví dụ: Chỉ tiêu II. Chỉ tiêu thường xuyên, bạn thiết lập như sau:

Nhấp chuột vào chỉ tiêu cần thiết lập II. Chỉ tiêu thường xuyên

Cách 1: Bỏ tích chỉ các chỉ tiêu tổng và tích các chỉ tiêu con, các chỉ tiêu không có chỉ tiêu con nhấn tích chọn bình thường.

upload_2020-10-9_16-21-41.png


Cách 2: Tích chỉ tiêu tổng và bỏ tích các chỉ tiêu con, các chỉ tiêu không có chỉ tiêu con nhấn tích chọn bình thường .

upload_2020-10-1_15-44-12.png
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top