bán ra

 1. K

  Bảng kê hóa đơn bán ra thiếu hóa đơn

  Gửi anh chị ạ, mong anh chị giúp đỡ em Em có xuất 1 số hóa đơn trên web meinvoice nên em đã mở tab ghi nhận doanh thu và lập chứng từ bán hàng kèm theo cho HĐ đó trên phần mềm misa. Sau đó, trên phân hệ Hóa đơn điện tử đã có đủ các hóa đơn xuất trên web, nhưng trên Bảng kê hóa đơn bán ra (mẫu...
 2. Trần Mai Nhung

  Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

  I. Nguyên tắc kê khai bổ sung thuế GTGT - Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế thanh, kiểm tra thuế. 1. Nguyên tắc chung: SAI ĐÂU SỬA ĐẤY (Sai chỉ...
 3. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

  Khấu trừ thuế số tiền lên không đúng

  Biểu hiện: Vào thực hiện Khấu trừ thuế, số tiền thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hoặc Thuế GTGT đầu ra không đúng với tờ khai Trường hợp 1. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ không đúng Nguyên nhân 1: Khai báo thông tin chưa đúng trên Trang Thuế trên chứng từ hạch toán Có TK 133 (Điều chỉnh giảm...
 4. Phạm Thị Thu

  Hướng dẫn xứ lý các trường hợp xảy ra khi kê khai hóa đơn

  Vấn đề: Hướng dẫn xứ lý các trường hợp xảy ra khi kê khai hóa đơn Giải pháp: Thông tư 156 hướng dẫn luật thuế 21 về việc kê khai bổ sung file đính kèm Hương dẫn xứ lý các trường hợp xảy ra khi kê khai hóa đơn I. Hóa đơn bán ra Trường hợp 1 : Hóa đơn viết, in sai hỏng 1. Hóa đơn viết, in sai...
 5. Chu Kim Anh

  Sổ cái TK 511, tổng tiền hàng trên DS bán hàng lệch với Doanh số bán trên bảng kê bán ra

  Giải pháp: Biểu hiện 1: Doanh thu trên Sổ cái lớn hơn Doanh số trên bảng kê bán ra Nguyên nhân 1: Hóa đơn bán hàng có chiết khấu thương mại khi đó trên bảng kê là doanh số đã trừ chiết khấu, sổ cái TK 511 là doanh thu chưa trừ Chiết khấu, số tiền chiết khấu hạch toán Nợ TK 5211 Hướng dẫn: Vào...
 6. Trần Mai Nhung

  Doanh thu trên Sổ cái TK 511, tổng tiền hàng trên danh sách bán hàng lệch với Doanh số bán trên bảng

  Hướng dẫn: Vào Báo cáo\ Báo cáo đối chiếu\ Báo cáo đối chiếu Bảng kê thuế và Sổ cái. Chọn kỳ đối chiếu, chọn TK đối chiếu 511 Có một số nguyên nhân sau: Nguyên nhân 1: Có hóa đơn bán hàng cột thuế suất thuế GTGT bỏ trống nên những hóa đơn này không lên bảng kê bán ra Giải pháp:Nếu các hóa đơn...
 7. Trần Mai Nhung

  Chứng từ không lên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra

  Tài liệu có các nội dung sau: Mục 1: Hướng dẫn trường hợp Chứng từ, hóa đơn không lên bảng kê mua vào Mục 2: Hướng dẫn trường hợp Chứng từ, hóa đơn không lên bảng kê bán ra ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anh/Chị mở...
Top