Chứng từ không lên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Trần Mai Nhung

Member
Nhân viên MISA
Tài liệu có các nội dung sau:
 • Mục 1: Hướng dẫn trường hợp Chứng từ, hóa đơn không lên bảng kê mua vào
 • Mục 2: Hướng dẫn trường hợp Chứng từ, hóa đơn không lên bảng kê bán ra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh/Chị mở chứng từ lên và kiểm tra theo các hướng dẫn chi tiết dưới đây:

1. CHỨNG TỪ KHÔNG LÊN BẢNG KÊ MUA VÀO

 • Nguyên nhân 1: Không chọn nhóm HHDV mua vào hoặc chọn nhóm HHDV không phải là nhóm 1 hoặc 2
  • Giải pháp: Mở chứng từ\ Bỏ ghi\ Sửa\ Tìm đến cột 'Nhóm HHDV mua vào'\ Chọn lại đúng nhóm HHDV mua vào và lập lại tờ khai (Lưu ý: Nên để ý tên nhóm HHDV mua vào để chọn đúng: Chọn nhóm 1, 2 sẽ lên bảng kê mua vào; nhóm 4, 5 sẽ không lên tờ khai, bảng kê thuế; để trống sẽ lên bảng kê bán ra)
 • Nguyên nhân 2: Ngày hóa đơn hoặc Ngày hạch toán của chứng từ lớn hơn ngày cuối cùng của kỳ báo cáo thuế
  • Giải pháp: Mở chứng từ\ Kiểm tra ngày hóa đơn, ngày hạch toán (là ngày phần mềm ghi nhận hạch toán) xem ngày có lớn hơn kỳ lập tờ khai thuế không\ Bỏ ghi\ Sửa theo hướng dẫn sau:
   • Nếu ngày hóa đơn, ngày hạch toán sai: Đánh lại cho đúng
   • Nếu ngày hóa đơn, ngày hạch toán đúng: Thì hóa đơn đó sẽ không kê khai ở kỳ tính thuế này mà sẽ lên ở kỳ tính thuế chứa ngày hóa đơn hoặc ngày hạch toán trên chứng từ
 • Nguyên nhân 3: Chứng từ đã được kê khai lên bảng kê mua vào của kỳ khác
  • Giải pháp: Mở lần lượt các tờ khai đã lập của các kỳ. Kiểm tra bảng kê mua vào đã có chứng từ đó chưa.
   • Nếu đã kê khai ở các kỳ khác mà kê khai không đúng thì Mở lại tờ khai không đúng\ tích Sửa\ Tích sang bảng kê mua vào\ Tích "Chọn chứng từ"\ Bỏ ô tích chọn của chứng từ đó đi\ Tích Đồng ý\ Cất\ Sau đó lập lại tờ khai thuế của kỳ hiện tại
   • Nếu kê khai lên tờ khai đó là đúng thì chứng từ đó sẽ không lên nữa tờ khai đang lập nữa
2. CHỨNG TỪ KHÔNG LÊN BẢNG KÊ BÁN RA
 • Nguyên nhân 1: Chưa khai báo % thuế GTGT trên chứng từ
  • Giải pháp: Bỏ ghi\ Sửa chứng từ\Sang tab Thuế\Chọn % Thuế GTGT. (Lưu ý: Nếu hàng hóa không chịu thuế thì chọn thuế suất là KCT. Sau đó lập lại tờ khai thuế)
 • Nguyên nhân 2: Chọn nhầm nhóm HHDV mua vào trên chứng từ khai báo thuế đầu ra trên Chứng từ nghiệp vụ khác, Chi tiền mặt, chi tiền gửi,...
  • Giải pháp: Bỏ ghi\ Sửa chứng từ\ Tim Cột "Nhóm HHDV mua vào"\ ấn delete để bỏ trống nhóm hàng hóa HHDV mua vào\ Lập lại tờ khai thuế GTGT.
 • Nguyên nhân 3: Chứng từ bán hàng chưa lập hóa đơn
  • Giải pháp: Mở chứng từ bán hàng\ Tích vào ô "Lập HĐ"\ Khai báo các thông tin hóa đơn. Hoặc, lập hóa đơn và chọn đến chứng từ bán hàng theo hướng dẫn tại đây
 • Nguyên nhân 4: Ngày hóa đơn nằm ngoài khoảng thời gian của kỳ tính thuế
  • Giải pháp:
   • Nếu hóa đơn bán hàng nằm ngoài khoảng thời gian kỳ tính thuế thì sẽ không lên được bảng kêTrường hợp chứng từ bán hàng của kỳ trước nhưng kê khai thiếu thì phải kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế GTGT đầu ra.
   • Nếu hóa đơn là chứng từ hàng bán trả lại do khách hàng xuất trả lại từ tháng trước thì kê khai vào bảng kê mua vào, không đưa lên bảng kê bán ra.
 • Nguyên nhân 5: Hạch toán hóa đơn bán ra trên phân hệ Quỹ/Ngân hàng
  • Giải pháp: Anh/Chị xóa đi và hạch toán hóa đơn bán ra trên chứng từ bán hàng hoặc chứng từ nghiệp vụ khác để kê khai được thông tin hóa đơn GTGT bán ra.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
P

Phạm Thùy Nga

Guest
CHỨNG TỪ KHÔNG LÊN BẢNG KÊ MUA VÀO (nguyên nhân khác)
 • Nguyên nhân 4: Chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ, không chọn Nhận kèm hóa đơn
  • Giải pháp: Trên chứng từ: Tích Bỏ ghi\Sửa\ chọn Nhận kèm hóa đơn. Sang Tab Hóa đơn khai báo: Ngày hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn..., vào Tab Thuế, khai báo thông tin Thuế suất, Tiền thuế, nhóm hàng hóa dịch vụ... Sau đó lập lại tờ khai thuế GTGT.
   ggg.PNG
 • Nguyên nhân 5: Thuế GTGT hàng nhập khẩu, chưa nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu, tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu đang hạch toán Nợ TK 1388 (3388)/ Có TK 33312
  • Giải pháp:
   • Nếu thực tế đã nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu - Xem hướng dẫn tại đây
   • Nếu thực tế chưa nộp thuế GTGT thì chứng từ đó chưa lên được bảng kê mua vào, khi nào thực hiện nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu thì lên được bảng kê mua vào
 • Nguyên nhân 6: Chứng từ được hạch toán ở chi nhánh phụ thuộc cho phép kê khai riêng thuế GTGT, thuế TTĐB
  • Giải pháp:
   • Nếu thực tế chi nhánh phụ thuộc không được phép kê khai thuế GTGT, thuế TTĐB thì vào Danh mục\ Cơ cấu tổ chức\Kích đúp chọn vào chi nhánh có phát sinh chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ không lên bảng kê\Bỏ tích "Kê khai thuế GTGT, thuế TTĐB riêng"
    ggg.PNG
   • Nếu thực tế chi nhánh phụ thuộc được phép kê khai thuế GTGT, thuế TTĐB thì khi lập tờ khai của Tổng công ty sẽ không lên chứng từ của các chi nhánh, phải thực hiện lập tờ khai riêng ở từng chi nhánh.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top