Nội dung mới nhất bởi TRINH NGUYỄN

 1. TRINH NGUYỄN

  Báo cáo B02b-X tổng hợp chi theo NDKT lên sai số liệu

  Vấn đề: Đơn vị in báo cáo B02b-X tổng hợp chi theo NDKT lên sai số liệu, khi in báo cáo tại hộp thoại tham số báo cáo nhấn đối chiếu báo công thức thiếu mặc dù công thức đã được thiết lập. Nguyên nhân 1: Do là chỉ tiêu con nhưng lại không tích vào cộng lên chỉ tiêu tổng hợp. Giải pháp 1: Vào...
 2. TRINH NGUYỄN

  Báo cáo B02a-X, B02b-X không khớp với báo cáo Biếu số 07 (TT số 344/2016/TT-BTC)

  Vấn đề: Số Thu, chi ở báo cáo B02a-X Tổng hợp Thu theo NDKT, B02b-X tổng hợp chi theo NDKT không khớp với báo cáo Biếu số 07 - Cân đối quyết toán NS xã (TT số 344/2016/TT-BTC) Nguyên nhân: Biểu số 07 lấy dữ liệu theo mẫu dự toán của TT 344, nếu Đơn Vị dùng mẫu dự toán cũ thì số liệu lên không...
 3. TRINH NGUYỄN

  Số kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau bị âm trên các báo cáo Kho bạc

  Biểu hiện F02-1H: Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động - Cột số 9 - Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau bị âm S42-H: Sổ theo dõi sử dụng nguồn kinh phí - Cột số 6 - Số kinh phí còn lại chuyển kỳ sau bị âm S43-H: Sổ tổng hợp sử dụng nguồn kinh phí - Cột số 6 - Kinh phí còn lại chuyển kỳ sau bị âm...
 4. TRINH NGUYỄN

  Hướng dẫn sử dụng phân hệ tiền lương trong MISA Mimosa.NET 2014

  Phần I: Các khái niệm cơ bản Lương ngạch bậc: Ngạch tương ứng với ngành nghề (VD: Ở MISA có ngạch Kinh doanh (Trong kinh doanh lại có Giám đốc, trưởng phòng, ...) hoặc ngạch Tư vấn (Trong đó có Giám đốc, trưởng phòng, nhân viên,...) Bậc là các nấc trong từng ngạch (VD: Nhân viên sẽ có Nhân...
 5. TRINH NGUYỄN

  Các nghiệp vụ đặc biệt trong chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

  III. Cuối năm 1. Khấu hao tài sản cố định: Cuối năm, tính và phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ căn cứ vào bảng tính hao mòn. Nghiệp vụ: TK466/Có TK214. Báo cáo ảnh hưởng: ảnh hưởng đến bảng cân đối tài khoản và sổ tài sản. 2. Kết chuyển chênh lệch thu chi Cuối kỳ kết chuyển chênh lệch thu chi...
 6. TRINH NGUYỄN

  Các nghiệp vụ đặc biệt trong chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

  II. Trong năm 1. Khôi phục kinh phí: Do chuyển khoản sai tài khoản, nhầm mục, tiểu mục, được kho bạc trả lại số tiền (tăng dự toán ở kho bạc) và thực hiện chuyển khoản lại. Nghiệp vụ: Nợ TK 46121/Có TK 66121 số tiền dương và Có TK 0081: Số tiên âm - Nghiệp vụ Khôi phục thực chi hoặc Khôi phục...
 7. TRINH NGUYỄN

  Các nghiệp vụ đặc biệt trong chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

  I. Đầu năm: 1. Xuất toán: là nghiệp vụ làm giảm chi các khoản chi năm trước đã chi ra nhưng không hợp lệ. Nghiệp vụ: Nợ TK3118/Có TK6611 - cột nghiệp vụ chọn Xuất toán. Báo cáo ảnh hưởng: Bút toán này sẽ làm thay đổi số liệu trên các báo cáo B02-H-Phần I và F02-1H chỉ tiêu Kinh phí chưa sử...
 8. TRINH NGUYỄN

  Các nghiệp vụ đầu năm đặc biệt trong chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

  1. Xuất toán: là nghiệp vụ làm giảm chi các khoản chi năm trước đã chi ra nhưng không hợp lệ. Nghiệp vụ: Nợ TK3118/Có TK6611 - cột nghiệp vụ chọn Xuất toán. Báo cáo ảnh hưởng: Bút toán này sẽ làm thay đổi số liệu trên các báo cáo B02-H-Phần I và F02-1H chỉ tiêu Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước...
 9. TRINH NGUYỄN

  Hướng dẫn Kiểm tra, đối chiếu báo cáo tài chính khi quyết toán cuối năm cho đơn vị HCSN

  Bước 1. Kiểm tra tính đúng đắn của Bảng cân đối tài khoản. Tham khảo chi tiết tại đây Bước 2: Kiểm tra tính đúng đắn của Báo cáo B02-H - Tổng hợp tình hình kinh phí đã sử dụng và đề nghị quyết toán - Phần I. Tham khảo chi tiết tại đây Bước 3: Kiểm tra tính đúng đắn của Báo cáo B02-H - Tổng hợp...
 10. TRINH NGUYỄN

  Hướng dẫn hạch toán trên phần mềm MISA nghiệp vụ: tạm ứng dự toán cho năm sau

  1.1. Trường hợp 01: Người sử dụng (NSD) muốn số liệu phát sinh này hiển thị cụ thể trên TK 008 dự toán chi hoạt động và trên bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc (Mẫu số 01) tại năm được tạm ứng dự toán. Bước 01: Người sử dụng (NSD) tách tiết khoản của TK 0081 - Dự toán chi...
 11. TRINH NGUYỄN

  Hướng dẫn hạch toán trên phần mềm MISA nghiệp vụ:2% thai sản giữ lại

  1.1. Bút toán 01: NSD hàng tháng tính số BHXH phải trả theo như tỷ lệ hiện nay là 18%, NSD đã vào Sổ cái\Chứng từ nghiệp vụ khác định khoản Nợ TK66121/Có TK3321= 18% tiểu mục 6301 1.2. Bút toán 02: NSD chuyển trả tiền BHXH 16%, NSD đã vào Kho bạc\Chuyển khoản Kho bạc định khoản Nợ TK3321/Có...
 12. TRINH NGUYỄN

  Hướng dẫn hạch toán trên phần mềm MISA nghiệp vụ: Tiết kiệm chi 10%

  Người sử dụng (NSD cần điều chỉnh dự toán chi thường xuyên, không thường xuyên sang nguồn tiết kiệm chi 10% Bước 01: Khai báo danh mục nguồn: Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí, khai báo theo nguyên tắc: Căn cứ nguồn tiết kiệm 10% sử dụng thuộc nguồn Trung ương, Tỉnh, Huyện =>Nhấn...
 13. TRINH NGUYỄN

  Hướng dẫn hạch toán trên phần mềm MISA các nghiệp vụ Cấp bù học phí

  Cấp bù học phí là việc sử dụng Nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) để cấp bù vào tiền học phí của các đối tượng được hưởng miễn, giảm tiền học phí. Các bước hạch toán nguồn NSNN cấp bù học phí cho các đối tượng được miễn giảm, hưởng học phí: Bước 01: Khi được cấp có thẩm quyền giao dự toán về cấp...
 14. TRINH NGUYỄN

  Kiểm tra tính đúng đắn của Bảng cân đối tài khoản

  Kiểm tra Số dư đầu năm các tài khoản không có chi tiết: như TK111, 112, 421, 511, 461, 661... Nếu Tổng dư Nợ không bằng Tổng dư Có thì người dùng lấy bảng cân đối kế toán năm trước đã in và nộp để đối chiếu số dư chi tiết từng tài khoản cuối năm trước (ví dụ số dư năm 2013) với số dư đầu năm...
 15. TRINH NGUYỄN

  Hướng dẫn lập và đối chiếu giữa các báo cáo tài chính

  1.1 Cách xem công thức thiết lập của 1 số báo cáo Vào Tiện ích\ Thiết lập báo cáo tài chính 1.2 Mối quan hệ giữa các báo cáo Nếu các báo cáo có phần I, thì báo cáo phần II là chi tiết của phần I (rút hoặc chi): - Báo cáo B02-H-Phần I thì báo cáo B02-Phần II là chi tiết số chi hoạt động của...
Top