Báo cáo B02b-X tổng hợp chi theo NDKT lên sai số liệu

TRINH NGUYỄN

Member
Thành viên BQT
Vấn đề: Đơn vị in báo cáo B02b-X tổng hợp chi theo NDKT lên sai số liệu, khi in báo cáo tại hộp thoại tham số báo cáo nhấn đối chiếu báo công thức thiếu mặc dù công thức đã được thiết lập.

Nguyên nhân 1: Do là chỉ tiêu con nhưng lại không tích vào cộng lên chỉ tiêu tổng hợp.
Giải pháp 1: Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/ Dự toán chi/ Tạo mẫu dự toán chi theo NDKT. Đơn vị mở mẫu dự toán, tìm tới chỉ tiêu con không cộng lên chỉ tiêu tổng hợp và tick vào ô " Cộng lên chỉ tiêu tổng hợp".

Nguyên nhân 2: Do lập công thức ở chỉ tiêu tổng hợp mà ko lập công thức ở chỉ tiêu con.
Giải pháp 2: Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/ Dự toán chi/ Tạo mẫu dự toán chi theo NDKT. Đơn vị mở mẫu dự toán, tìm tới chỉ tiêu con chưa thiết lập công thức và lập công thức là được.

Nguyên nhân 3: Do đang Tích nút Chuyển nguồn
Giải pháp 3: Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/ Dự toán chi/ Tạo mẫu dự toán chi theo NDKT. Đơn vị mở mẫu dự toán, mở các chỉ tiêu kiểm tra và tick bỏ nút Chuyển nguồn

Nguyên nhân 4: Do công thức được thiết lập cộng hoặc trừ (ngược dấu) đúng mục lục ngân sách thiếu vào một chỉ tiêu khác.
Giải pháp 4: Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/ Dự toán chi/ Tạo mẫu dự toán chi theo NDKT. Mở mẫu dự toán, In Danh sách công thức để kiểm tra, nếu công thức nào sai thì thiết lập lại là được.

Nguyên nhân 5:
Do chọn sai tham số Tài khoản khi thiết lập mẫu dự toán.
Giải pháp 5: Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/ Dự toán chi/ Tạo mẫu dự toán chi theo NDKT. Mở mẫu dự toán, tick đôi chỉ tiêu đang thiếu xem, nếu chưa đúng tài khoản thì chọn lại.
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top