Xem mẫu 01a-SDKP/ĐVDT, 02a-SDKP/ĐVD không muốn lấy lên số liệu chi XDCB thì làm thế nào?

Trương Ngọc Anh

Member
Nhân viên MISA
Vấn đề: Theo nhu cầu quản lý của từng đơn vị và yêu cầu của kho bạc, khi in Báo cáo đối chiếu mẫu 01a-SDKP/ĐVDT, mẫu 02a-SDKP/ĐVD phải loại trừ được số liệu chi XDCB không in gộp vào số liệu chi ngân sách xã
Giải pháp:
- Khi mở mẫu mẫu 01a-SDKP/ĐVDT, mẫu 02a-SDKP/ĐVD trên Tham số báo cáo tích vào ô Không lấy số liệu XDCB sau đó nhấn Đồng ý để in lại Báo cáo

44.png
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top