Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bùi Thị Ngọc Bích

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Biểu hiện: Đặc thù đơn vị là sự nghiệp có thu -> hạch toán không liên quan đến 0081 nhưng trên bảng cân đối kế toán của có âm tài khoản 0081 ở số dư cuối kỳ
Nguyên nhân:Chọn sai nghiệp vụ cấp phát khi hạch toán tài khoản
VD: Khi hạch toán liên quan đến 46121 chọn cấp phát là dự toán
Giải pháp: Vào tìm kiếm/ tìm kiếm chứng từ có hạch toán Có 46121 sửa lại hình thức cấp phát là ghi thu- ghi chi
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top