cđtk

  1. thuytrang0909906187

    K NHÌN THẤY DỮ LIỆU TRÊN BẢNG CĐTK

    Chào Misa Mình đang sử dụng Amis. Chiều hôm qua mình có thao tác làm việc.Sau đó bảo trì lại dữ liệu bị lỗi Bây giờ mình vào k thấy dữ liệu trên bảng CĐTKhoan. Vui lòng hỗ trợ giúp mình qua ultraview ID: 14 376 041 pass: 0172
  2. Bùi Thị Ngọc Bích

    Vấn đề liên quan đến bản cân đối tài khoản

    Biểu hiện: Đặc thù đơn vị là sự nghiệp có thu -> hạch toán không liên quan đến 0081 nhưng trên bảng cân đối kế toán của có âm tài khoản 0081 ở số dư cuối kỳ Nguyên nhân:Chọn sai nghiệp vụ cấp phát khi hạch toán tài khoản VD: Khi hạch toán liên quan đến 46121 chọn cấp phát là dự toán Giải pháp...
Top