So sánhChi tiêu "Tiền thu từ bán hàng, cung cấp DV và DT khác" trên Báo cáo LCTT với PS có 511

Thảo luận trong 'Hỏi về Quyết toán và Báo cáo tài chính' bắt đầu bởi Chu Kim Anh, 9/12/17.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Chu Kim Anh

    Chu Kim Anh Member Thành viên BQT Nhân viên MISA

    - Chỉ tiêu "Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác" lấy phát sinh đối ứng của Tk 11 với TK 511, 121, 131, .... Trường hợp trong kỳ bán hàng chưa thu tiền hạch toán Nợ 131/ Có TK 511 và chưa thực hiện thu tiền thì phần doanh thu tương ứng đó sẽ không lên số liệu tại chỉ tiêu này.
    - Trường hợp thu tiền bán hàng từ kỳ trước hạch toán Nợ 11/ Có 131 thì sẽ lên số liệu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhưng in trên sổ cái Tk 511 lại không có số liệu.
     
Bài viết liên quan: sánhChi tiêu
Diễn đàn Tiêu đề Date
Hỏi về Quyết toán và Báo cáo tài chính Trên Báo cáo KQKD, chỉ tiêu chi phí thuế TNDN không lên số liệu 26/3/18
Hỏi về Quyết toán và Báo cáo tài chính Chi tiêu "Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác" khác Phát sinh có TK 511 20/12/17
Hỏi về Quyết toán và Báo cáo tài chính Chỉ tiêu tiền và tương đương tiền cuối kỳ khác với tiền và tương đương tiền trên Bảng CĐKT 20/12/17
Hỏi về Quyết toán và Báo cáo tài chính Chỉ tiêu chi phí thuế TNDN hiện hành không lên số liệu 20/12/17
Hỏi về Quyết toán và Báo cáo tài chính Chỉ tiêu 'Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp" trên báo cáo không bằng Dư cuối kỳ của TK 421 20/12/17

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này