số dư tài khoản

 1. NQAnh

  Khi nhập số dư dự toán đầu năm TK0081, phần mềm báo <Mục không được bỏ trống> thì làm thế nào?

  Vấn đề Nhập số dư dự toán năm trước còn lại chuyển sang trên TK0081, khi cất phần mềm báo <Mục không được bỏ trống> thì làm thế nào, vì không biết chính xác mục còn dư dự toán. Nguyên nhân: Do phần tùy chọn Nhận dự toán đang được chọn chi tiết đến Mục Cách xử lý Vào Hệ thống/ Tùy chọn Chọn Dự...
 2. NQAnh

  Số dư đầu kỳ trên Bảng cân đối TK bị lệch đúng bằng số chênh lệch thu chi năm trước thì làm thế nào?

  Vấn đề Xem bảng cân đối tài khoản, cột số dư đầu năm bị lệch bên Nợ với bên Có đúng bằng số chênh lệch thu/chi năm trước Nguyên nhân Chưa nhập số dư cho tài khoản 474 Cách xử lý Ví dụ: năm 202x: Số thu 2.000.000.000đ, Số chi: 1.900.000.000đ => Số chênh lệch thu chi: 100.000.000đ Thời điểm...
 3. NQAnh

  Làm thế nào để xóa nhanh được số dư chi tiết của một tài khoản?

  Vấn đề Nhập số dư cho tài khoản theo đối tượng: 311, 331 hay mục lục ngân sách (MLNS) như: 00811, 00812, 814, 815, 714, 715...xem số dư chi tiết bên trong có nhiều khoản tiền âm/ dương, làm cách nào để có thể xóa nhanh: xóa hết hoặc xóa nhiều dòng một lúc? Cách xử lý Trường hợp 1: Xóa hết tất...
 4. NQAnh

  Tôi không thể nhập số dư cho các TK112x thì làm như thế nào?

  Vấn đề Khi nhập số dư cho các tài khoản 1121/ 1122/ 1128 mà không thể lick chuột vào bảng Nhập số dư để gõ số liệu được Nguyên nhân Các tài khoản 1121/ 1122/ 1128 là các tài khoản có theo dõi chi tiết theo Tài khoản ngân hàng, kho bạc. Đơn vị chưa khai báo Tài khoản ngân hàng, kho bạc trước...
 5. NQAnh

  Tôi nhập số dư đầu kỳ cho TK112x nhưng không thấy cột Quỹ như TK111 thì làm thế nào?

  Vấn đề Khi khai báo số dư cho tài khoản 1121, 1122, 1128 nhưng không thấy có cột loại quỹ như tài khoản 111, cũng muốn theo dõi được tài khoản 112x chi tiết theo loại quỹ như tài khoản 111. Nguyên nhân Các tài khoản 1121/ 1122/ 1128 chưa tick chi tiết theo Qũy tiền như tài khoản 111. Cách xử...
 6. NQAnh

  Khi nhập số dư cho tài khoản 005, tôi không thể thêm dòng để nhập số dư thì làm thế nào?

  Vấn đề Khi khai báo số dư TK 005 - Dụng cụ lâu bền đang sử dụng, không thể thêm dòng để khai báo được công cụ dụng cụ cần nhập liệu Cách xử lý Bước 1: Kiểm tra xem đã khai báo thông tin phòng ban hay chưa? 1. Vào Danh mục 2. Chọn Phòng ban Trong trường hợp chưa khai báo phòng ban, thì cần...
 7. NQAnh

  Khi nhập số dư cho TK 005, tôi không thấy mã CCDC mà tôi muốn khai báo thì làm thế nào?

  Vấn đề Khi khai báo số dư TK 005 - Dụng cụ lâu bền đang sử dụng, trong phòng ban không thấy có CCDC nào để khai báo số tồn hoặc có hiển thị danh sách CCDC rồi nhưng không thấy mã CCDC cần khai báo. Nguyên nhân Chưa khai báo thông tin CCDC cần nhập số dư đầu kì Cách xử lý Bước 1: Khai báo...
 8. L

  Nhập khẩu dữ liệu: Tài khoản chi tiết có khi nhập được có khi không...

  Chào mọi người, Mọi người cho mình hỏi trên pm Misa 2017, khi mình nhập khẩu dữ liệu "Số dư tài khoản" từ Excel thì tại những tài khoản chi tiết (như trong hình) có khi Misa cho nhập khẩu ngay nhưng có lúc thì lại báo lỗi là "Tài khoản <331.HCM> chi tiết theo nhà cung cấp. Bạn phải chọn loại số...
Top