số dư đầu năm

 1. NQAnh

  Khi nhập số dư dự toán đầu năm TK0081, phần mềm báo <Mục không được bỏ trống> thì làm thế nào?

  Vấn đề Nhập số dư dự toán năm trước còn lại chuyển sang trên TK0081, khi cất phần mềm báo <Mục không được bỏ trống> thì làm thế nào, vì không biết chính xác mục còn dư dự toán. Nguyên nhân: Do phần tùy chọn Nhận dự toán đang được chọn chi tiết đến Mục Cách xử lý Vào Hệ thống/ Tùy chọn Chọn Dự...
 2. NQAnh

  Số dư đầu kỳ trên Bảng cân đối TK bị lệch đúng bằng số chênh lệch thu chi năm trước thì làm thế nào?

  Vấn đề Xem bảng cân đối tài khoản, cột số dư đầu năm bị lệch bên Nợ với bên Có đúng bằng số chênh lệch thu/chi năm trước Nguyên nhân Chưa nhập số dư cho tài khoản 474 Cách xử lý Ví dụ: năm 202x: Số thu 2.000.000.000đ, Số chi: 1.900.000.000đ => Số chênh lệch thu chi: 100.000.000đ Thời điểm...
 3. NQAnh

  Tôi muốn lấy lại số dư đầu kỳ từ dữ liệu khác sang thì làm thế nào?

  Vấn đề Muốn lấy lại số dư đầu năm từ dữ liệu năm trước trong trường hợp đã tách năm tài chính Ví dụ: Dữ liệu năm 2021 có số dư đầu kỳ bị sai, muốn lấy được số dư cuối ngày 31/12/2020 từ file dữ liệu năm 2020 sang (mà không muốn gõ lại số dư bằng tay) Cách xử lý Bước 1: 1. Vào Nghiệp vụ 2. Chọn...
Top