vật tư

 1. L

  Thể hiện trạng thái " Chưa sử dụng " tại danh mục vật tư

  Tôi muốn thể hiện các danh mục vật tư có trạng thái là chưa sửa dụng. Vì có nhiều vật tư tôi mới chỉ khai trong danh mục chứ chưa cho nhập kho mà trạng thái báo là đang sử dụng rồi. Như vậy gây khó khăn cho tôi trong việc không biết vật tư-linh kiện nào đã cho vào nhập kho.
 2. NQAnh

  Khi nhập số dư cho tài khoản 152, tôi không thấy mã Vật tư mà tôi muốn khai báo thì làm thế nào?

  Vấn đề Khi khai báo số dư TK 152 - Vật liệu, trên danh sách vật tư hiển thị không thấy có vật tư cần khai báo số dư đầu kỳ. Nguyên nhân Chưa khai báo thông tin vật tư trong danh mục Cách xử lý Bước 1: Khai báo thông tin Vật tư Vào Danh mục/ Chọn Vật tư/ Nhấn Thêm Khai báo hết các mã vật tư...
 3. Lê Văn Cát Tường

  Hướng dẫn kiểm tra các tài khoản khác trên Bảng cân đối tài khoản

  Giải pháp: Kiểm tra Số dư đầu năm các tài khoản không có chi tiết như: 211, 214, 241,311, 331,333, 441, 466, 914 Nếu Tổng dư Nợ không bằng Tổng dư Có thì người dùng lấy bảng cân đối kế toán năm trước đã in và nộp để đối chiếu số dư chi tiết từng tài khoản cuối năm trước so với số dư đầu...
 4. Nguyễn Thị Thương MISA

  Hướng dẫn khai báo Vật tư, hàng hóa có đơn vị tính mét vuông (M²), mét khối (M³),độ (°)

  Vấn đề: Hướng dẫn khai báo Vật tư, hàng hóa có đơn vị tính mét vuông (M²), mét khối (M³), độ (°) Giải pháp: Khai báo Vật tư, hàng hóa có đơn vị tính là mét vuông (M²), mét khối (M³), độ (°) Vào Danh mục\ Vật tư, hàng hóa. Thêm. Khai báo thông tin Mã hàng, Tên hàng... Ô Đơn vị tính khai báo như...
Top