tồn kho

 1. NQAnh

  Khi nhập số dư cho tài khoản 152, tôi không thấy mã Vật tư mà tôi muốn khai báo thì làm thế nào?

  Vấn đề Khi khai báo số dư TK 152 - Vật liệu, trên danh sách vật tư hiển thị không thấy có vật tư cần khai báo số dư đầu kỳ. Nguyên nhân Chưa khai báo thông tin vật tư trong danh mục Cách xử lý Bước 1: Khai báo thông tin Vật tư Vào Danh mục/ Chọn Vật tư/ Nhấn Thêm Khai báo hết các mã vật tư...
 2. B

  Tồn kho

  Kính gửi: BQT Diễn đàn, Tôi có nhập và xuất kho 1 mặt hàng trong cùng 1 ngày, vậy tại sao phần mềm lại đưa phần xuất lên trước và báo âm kho nhỉ, nhờ Mod giải thích giúp Tôi và Tôi phải sửa như thế nào, Trân trọng!
 3. P

  Chênh lệch tồn kho giữa đơn vị tính chính và đơn vị chuyển đổi

  Em chào các anh chị Em có trường hợp này cần bên mình trợ giúp về vấn đề lệch tồn kho theo đơn vị tính chính và đơn vị tính chuyển đổi. Bên em kinh doanh mặt hàng gỗ sấy- gỗ thanh. Đơn vị tính chính là "m3"- đơn vị chuyển đổi là "thanh". Nhưng như nhập tồn kho thì những mặt hàng nào có tỷ lệ...
 4. Trần Mai Nhung

  Chỉ tiêu Hàng tồn kho trên Bảng cân đối kế toán không bằng báo cáo Tổng hợp tồn kho

  - Chỉ tiêu Bảng cân đối kế toán lấy số dư Nợ của các TK có đầu 15 (151,152,153,154,155,156,157). Đơn vị có tính giá thành, có số dư TK 154 không lên Tổng hợp tồn kho nhưng lên Chỉ tiêu Hàng tồn kho - Báo cáo Tổng hợp tồn kho và Sổ cái TK kho lệch nhau. Xem hướng dẫn xử lý tại đây
 5. Vũ Văn Tiến

  Tồn kho trên danh sách vật tư hàng hoá và trên báo cáo tổng hợp tồn kho không bằng nhau

  Giải pháp: Biều hiện 1: Trên danh sách vật tư hàng hoá là 1 số khi bấm phím đồng thời Ctril+ F2 hoặc vào báo cáo tổng hợp tồn kho thì là 1 số nhỏ hơn. Biểu hiện 2: Trên giao diện xuất kho chọn 1 mặt hàng thì số tồn thể hiện 1 số . Nhưng khi bấm phím đồng thời Ctril+ F2 hoặc vào báo cáo tổng...
Top