công cụ dụng cụ đầu kỳ

 1. NQAnh

  Khi nhập số dư cho tài khoản 005, tôi không thể thêm dòng để nhập số dư thì làm thế nào?

  Vấn đề Khi khai báo số dư TK 005 - Dụng cụ lâu bền đang sử dụng, không thể thêm dòng để khai báo được công cụ dụng cụ cần nhập liệu Cách xử lý Bước 1: Kiểm tra xem đã khai báo thông tin phòng ban hay chưa? 1. Vào Danh mục 2. Chọn Phòng ban Trong trường hợp chưa khai báo phòng ban, thì cần...
 2. NQAnh

  Khi nhập số dư cho TK 005, tôi không thấy mã CCDC mà tôi muốn khai báo thì làm thế nào?

  Vấn đề Khi khai báo số dư TK 005 - Dụng cụ lâu bền đang sử dụng, trong phòng ban không thấy có CCDC nào để khai báo số tồn hoặc có hiển thị danh sách CCDC rồi nhưng không thấy mã CCDC cần khai báo. Nguyên nhân Chưa khai báo thông tin CCDC cần nhập số dư đầu kì Cách xử lý Bước 1: Khai báo...
 3. Trương Hạnh

  Khai báo, sửa, xóa số dư tài sản cố định, công cụ dụng cụ, chi phí trả trước đầu kỳ

  Tài liệu này gồm có: Mục 1: Hướng dẫn khai báo TSCĐ, CPTT đầu kỳ Mục 2: Hướng dẫn xóa, sửa TSCĐ, CCDC, chi phí trả trước đầu kỳ ---------------------------------------------------------------- Hướng dẫn 1. Khai báo TSCĐ, CCDC, Chi phí trả trước đầu kỳ 1.1 Để khai báo TSCĐ, CCDC hoặc chi...
Top