từ chối

  1. Lại Thị Cẩm Tiên

    Những vấn đề thường gặp trên AMIS Kế toán - Tuần 10 (Năm 2022)

    Thưa Quý Khách Tuần qua MISA ghi nhận nhiều vấn đề Anh Chị thường gặp phải và liên hệ tổng đài hỗ trợ. MISA xin phép tổng hợp các vấn đề nhằm giúp Anh Chị có thể chủ động thực hiện trên phần mềm MISA. CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG TUẦN 10 Vấn đề Link hướng dẫn Chương trình hỗ trợ quyết...
  2. D

    Khi đơn vị nộp báo cáo tài chính thì KBNN phản hồi từ chối

    Biểu hiện: Khi đơn vị thực hiện nộp báo cáo tài chính thì KBNN phản hồi từ chối Nguyên nhân: - Do số liệu chỉ tiêu giữa các báo cáo không khớp nhau. - Do số liệu các chỉ tiêu trong cùng 1 báo cáo đã khớp nhau ở phần mềm Mimosa, nhưng khi nhập khẩu vào TKT thì không khớp nhau. - Do báo cáo không...
Top