thuyết minh

 1. Trần Mai Nhung

  In Báo cáo thuyết minh BCTC không lên số liệu

  Vấn đề: In báo cáo thuyết minh BCTC một số chỉ tiêu không lên số liệu Nguyên nhân: Trên báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính, một số chỉ tiêu được chi tiết theo từng loại VD khấu hao TSCĐ chia ra khấu hao theo từng loại TSCĐ nhưng khi khi hạch toán khấu hao chỉ hạch toán chung vào TK 214 nên...
 2. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

  Hướng dẫn các thao tác, kiểm tra, đối chiếu BCTC khi quyết toán cuối năm tại doanh nghiệp

  I. Mục đích: Hướng dẫn các thao tác cần làm trên MISA SME.NET 2015 vào cuối kỳ (tháng, quý, năm) Hướng dẫn việc kiểm tra các báo cáo tài chính trước khi nộp báo cáo quyết toán cuối năm. II. Các bước cần thực hiện để lập báo cáo quyết toán năm Bước 1: Thực hiện ghi sổ tất cả các chứng từ chưa...
 3. ltlanmisa

  Báo cáo B02 và B03 số tiền không bằng nhau?

  Giải pháp: Triệu chứng 1: Số tiền phải thu của người phải thi hành án đầu kỳ trên báo cáo B02 ít hơn trên báo cáo B03 Nguyên nhân : Có thể do đơn vị hạch toán nhầm TK 316 hoặc 512 với Loại giá trị. Ví dụ đơn vị hạch toán vào 31621; 51221 mà Loại giá trị lại chọn là Tài sản thì chỉ tiêu Phải...
 4. ltlanmisa

  Hướng dẫn cách lập báo cáo B03CT-THA: Thuyết minh báo cáo kết quả hoạt động thi hành án

  Giải pháp: Mục đích, ý nghĩa Thuyết minh báo cáo tài chính là 1 bộ phận hợp thành hệ thống cáo cáo tài chính của đơn vị được lập để giải thích và bổ sung thông tin về tình hình thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của đơn vị, tình hình chấp hành các kỷ luật tài chính về thu, chi tiền, tài sản trong...
Top