Hướng dẫn kiểm tra số liệu báo cáo S05-H Bảng cân đối số phát sinh

Trương Hạnh

Well-Known Member
Các vấn đề thường gặp:
1. In báo cáo báo lỗi không có số liệu- Xem hướng dẫn Tại đây

2. Không hiện số dư đầu kỳ hoặc số dư đầu kỳ bị lệch dư nợ và dư có - Xem hướng dẫn Tại đây

3. Tài khoản 111, 112 sai số dư cuối kỳ - Xem hướng dẫn Tại đây

4. Tài khoản 211, 213, 214, 366 sai số liệu so với phần mềm QLTS.VN hoặc sổ TSCĐ - Xem hướng dẫn Tại đây

5. Tài khoản lương (334), bảo hiểm (332) còn số dư trên báo cáo - Xem hướng dẫn Tại đây

6. Tài khoản 008 sai số liệu hoặc không cộng gộp phát sinh TK cha và TK con - Xem hướng dẫn Tại đây

7. Đối chiếu số liệu TK 008, 511, 611 - Xem hướng dẫn Tại đây

8. Tài khoản từ đầu 5 đến đầu 9 còn số dư cuối kỳ - Xem hướng dẫn Tại đây

9. Hướng dẫn kiểm tra tính đúng đắn của bảng cân đối số phát sinh - Xem hướng dẫn Tại đây
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trương Hạnh

Well-Known Member
Vấn đề 2: Không hiện số dư đầu kỳ hoặc số dư đầu kỳ bị lệch dư nợ và dư có
- Khi in anh/chị chọn tham số báo cáo Nguồn, chương, khoản là Tổng hợp
- Bảng cân đối phát sinh không cân anh/chị mở lại báo cáo các năm trước để chuyển lại số dư đúng theo hướng dẫn sau: https://goo.gl/ow3cW6

Quay lại đầu trang ↺
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trương Hạnh

Well-Known Member
Vấn đề 3: TK 111, 112 sai số dư cuối kỳ
TK 111 và 112 cuối kỳ không đúng anh/chị mở báo cáo sổ quỹ tiền mặt và sổ tiền gửi ngân hàng kiểm tra lần lượt số đầu kỳ, phát sinh nợ và phát sinh có đối chiếu với chứng từ thực tế phát sinh nhé

Quay lại đầu trang ↺
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trương Hạnh

Well-Known Member
Vấn đề 6: Tài khoản từ đầu 5 đến đầu 9 còn số dư cuối kỳ
Nguyên nhân là do anh/chị chưa thực hiện bút toán xác định kết quả hoạt động. Anh/Chị làm theo hướng dẫn sau:
Vào Tổng hợp\nhấp chuột vào chứng từ nghiệp vụ khác chọn Xác định kết quả hoạt động:
+ Nếu kết chuyển theo tháng thì gõ ngày cuối tháng ví dụ 31/01/2017 và làm tương tự cho các tháng còn lại.
+ Nếu kết chuyển theo quý thì gõ ngày cuối quý ví dụ 31/03/2018 tương tự cho các quý còn lại
+ Nếu kết chuyển theo năm thì gõ ngày cuối năm ví dụ 31/12/2018 Phần mềm sẽ tự động kết chuyển số liệu chị chỉ cần nhấn Cất chứng từ

Quay lại đầu trang ↺
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trương Hạnh

Well-Known Member
Vấn đề 7: Tài khoản 008 trên bảng cân đối lên sai
❖ In bảng cân đối số phát sinh các tài khoản con không cộng lên tài khoản tổng hợp

- Nguyên nhân: Theo hướng dẫn của TT 107 thì TK cấp 4 độc lập với TK tổng hợp ở cấp 1,2,3 nên các tài khoản con sẽ không cộng phát sinh lên TK tổng hợp

+ TK tổng hợp: thể hiện số tiền nhận dự toán và thể hiện số tiền phát sinh nợ

+ TK con cấp 4: thể hiện số tiền rút dự toán và thể hiện số tiền phát sinh vào bên Có

- Giải pháp: Nếu muốn xem số liệu thể hiện giảm dự toán trong kỳ thì anh/chị in báo cáo B01/BCQT để xem

❖ Tài khoản 0081 năm trước còn số dư cuối kỳ
- Nguyên nhân :chưa làm bút toán Quyết toán số dư đầu năm

- Giải pháp: Khi nhận được thông báo quyết toán vào đầu năm, anh/chị xem thực hiện quyết toán số dư đầu năm theo hướng dẫn tại đây

❖ Phát sinh Có 008 không khớp với TK 511, 3371
- Nguyên nhân 1 : chưa cập nhật hạch toán đồng thời khi lập các chứng từ chuyển khoản kho bạc,
-Giải pháp: Anh/Chị tham khảo tài liệu hướng dẫn tại đây

- Nguyên nhân 2: Khi hạch toán chi tiền N611 có hạch toán đồng thời bút toán Có TK 008
- Giải pháp: Khi hạch toán chi tiền từ ngân sách định khoản N611 không có bút toán ghi đồng thời Có TK008 nên anh chị kiểm tra lại các chứng từ chi tiền nếu có thì bỏ ghi/sửa\xóa dòng cập nhật hạch toán đồng thời đi và nhấn Cất

Quay lại đầu trang ↺
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top