bảng cân đối số phát sinh

  1. Nguyễn Mai Hương

    Tài khoản 334, 332 trên S05-H:Bảng cân đối số phát sinh còn số dư

    Trường hợp không nợ lương, bảo hiểm nhưng trên báo cáo S05-H: Bảng cân đối số phát sinh vẫn còn số dư 334, 332, Bạn kiểm tra qua 3 bước sau: Bước 1: Sao lưu dữ liệu Để trường hợp xóa, sửa nhầm thì có thể phục hồi lại. Hướng dẫn sao lưu tại đây Bước 2: Kiểm tra sai ở tháng nào Click vào tài...
  2. Trương Hạnh

    Hướng dẫn kiểm tra số liệu báo cáo S05-H Bảng cân đối số phát sinh

    Các vấn đề thường gặp: 1. In báo cáo báo lỗi không có số liệu- Xem hướng dẫn Tại đây 2. Không hiện số dư đầu kỳ hoặc số dư đầu kỳ bị lệch dư nợ và dư có - Xem hướng dẫn Tại đây 3. Tài khoản 111, 112 sai số dư cuối kỳ - Xem hướng dẫn Tại đây 4. Tài khoản 211, 213, 214, 366 sai số liệu so với...
Top