HD kiểm tra phần hạch toán chi phí lương để đảm bảo toàn bộ chi phí lương trong kỳ được HT đầy đủ

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chu Kim Anh

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Giải pháp:
Mục đích: Chi phí lương là một trong những loại chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trước khi thực hiện các thao tác tính giá thành, kết chuyển chi phí, người dùng cần hạch toán đầy đủ toàn bộ chi phí lương trong kỳ, phần này hướng dẫn người sử dụng kiểm tra và hạch toán chi phí lương.
  • Trường hợp 1: Doanh nghiệp theo dõi chi tiết lương cán bộ trên phần mềm MISA. Thực hiện theo hướng dẫn tại đây
  • Trường hợp 2: Doanh nghiệp không theo dõi chi tiết lương nhân viên trên phần mềm MISA nghĩa là cuối tháng, doanh nghiệp chỉ thực hiện hạch toán tổng chi phí lương trên MISA, bằng cách vào Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác: hạch toán (Ví dụ: Nợ TK 642/Có TK 334....)
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top