hạch toán lương

 1. Phonglinh

  Hạch toán lương trên Misa

  ANh chị cho em hỏi với, Em làm bảng lương bên ngoài và lúc hạch toán đã làm theo hướng dẫn của misa là : Khai báo thông tin Phiếu chi. • Nhập Thông tin chung. • Nhập thông tin Chứng từ. • Nhập thông tin chi tiết của chứng từ: Diễn giải, TK Nợ, Số tiền. Nhưng đến đoạn :"kiểm tra lại thông tin...
 2. Chu Kim Anh

  HD kiểm tra phần hạch toán chi phí lương để đảm bảo toàn bộ chi phí lương trong kỳ được HT đầy đủ

  Giải pháp: Mục đích: Chi phí lương là một trong những loại chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trước khi thực hiện các thao tác tính giá thành, kết chuyển chi phí, người dùng cần hạch toán đầy đủ toàn bộ chi phí lương trong kỳ, phần này hướng dẫn người sử dụng kiểm tra và hạch toán...
 3. Nguyễn Thị Thương MISA

  HD kiểm tra phần hạch toán chi phí lương để đảm bảo toàn bộ CPL trong kỳ được hạch toán đầy đủ

  Vấn đề: Hướng dẫn kiểm tra phần hạch toán chi phí lương để đảm bảo toàn bộ chi phí lương trong kỳ được hạch toán đầy đủ trên MISA SME.NET 2017 Giải pháp: Mục đích: Chi phí lương là một trong những loại chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trước khi thực hiện các thao tác tính giá...
 4. Trần Mai Nhung

  Hướng dẫn kiểm tra phần hạch toán chi phí lương để đảm bảo toàn bộ chi phí lương trong kỳ được hạch

  Mục đích: Chi phí lương là một trong những loại chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trước khi thực hiện các thao tác tính giá thành, kết chuyển chi phí, người dùng cần hạch toán đầy đủ toàn bộ chi phí lương trong kỳ, phần này hướng dẫn người sử dụng kiểm tra và hạch toán chi phí lương...
Top