tiền lương

 1. P

  Trả lương cho nhân viên (sử dụng phân hệ tiền lương trên phần mềm)

  Tài liệu có các nội dung sau: Mục 1: Hướng dẫn trả lương, kiểm tra, thay đổi nguyên tắc trả lương của phần mềm, xem lịch sử trả lương Mục 2: Hướng dẫn xử lý khi thao tác trả lương lên số tiền sai, hoặc không lên số tiền, không lên nhân viên...
 2. P

  Hạch toán chi phí lương (sử dụng phân hệ tiền lương trên phần mềm)

  Hướng dẫn chung: Xem hướng dẫn Tại đây Hướng dân chi tiết: Xem hướng dẫn Tại đây LƯU Ý: Khi hạch toán chi phí lương, tài khoản chi phí sẽ lấy theo thiết lập trên từng cột của bảng lương, nếu muốn hạch toán tài khoản chi phí riêng ứng với mỗi phòng ban, anh/chị thực hiện như sau: + Vào Hệ...
 3. P

  Lập, in bảng tính lương trên phần mềm MISA SME.NET 2017

  Tài liệu có các nội dung sau: Mục 1: Hướng dẫn lập bảng lương trên phần mềm, sửa bảng lương (thêm cột, lập công thức cho cột, thiết lập tài khoản hạch toán cho cột) Mục 2: Hướng dẫn một số trường hợp đặc biệt khi lập bảng lương Công ty có thêm tháng lương thứ 13 thì làm thế nào? Muốn thêm...
 4. P

  Hướng dẫn lập bảng chấm công

  Tài liệu có các nội dung sau: Mục 1: Hướng dẫn lập bảng chấm công, bảng tổng hợp chấm công, in bảng chấm công, xóa, sửa bảng chấm công trên phần mềm Mục 2: Hướng dẫn một số vấn đề thường gặp khi lập bảng chấm công trên phần mềm Cách để chấm công thứ 7, chủ nhật hoặc không chấm công thứ 7, chủ...
 5. Chu Kim Anh

  HD kiểm tra phần hạch toán chi phí lương để đảm bảo toàn bộ chi phí lương trong kỳ được HT đầy đủ

  Giải pháp: Mục đích: Chi phí lương là một trong những loại chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trước khi thực hiện các thao tác tính giá thành, kết chuyển chi phí, người dùng cần hạch toán đầy đủ toàn bộ chi phí lương trong kỳ, phần này hướng dẫn người sử dụng kiểm tra và hạch toán...
 6. Nguyễn Thị Thương MISA

  HD kiểm tra phần hạch toán chi phí lương để đảm bảo toàn bộ CPL trong kỳ được hạch toán đầy đủ

  Vấn đề: Hướng dẫn kiểm tra phần hạch toán chi phí lương để đảm bảo toàn bộ chi phí lương trong kỳ được hạch toán đầy đủ trên MISA SME.NET 2017 Giải pháp: Mục đích: Chi phí lương là một trong những loại chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trước khi thực hiện các thao tác tính giá...
 7. Trần Mai Nhung

  Hướng dẫn kiểm tra phần hạch toán chi phí lương để đảm bảo toàn bộ chi phí lương trong kỳ được hạch

  Mục đích: Chi phí lương là một trong những loại chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trước khi thực hiện các thao tác tính giá thành, kết chuyển chi phí, người dùng cần hạch toán đầy đủ toàn bộ chi phí lương trong kỳ, phần này hướng dẫn người sử dụng kiểm tra và hạch toán chi phí lương...
Top