và số dư

  1. Lê Văn Cát Tường

    Chuyển nguồn đã hạch toán

    Biểu hiện: Khách hàng muốn chuyển nguồn đã hạch toán trên các chứng từ phát sinh, dự toán, và số dư Giải pháp: Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí: Sau đó, click chọn nguồn cần chuyển và nhấn nút "Chuyển nguồn" trên thanh công cụ Chương trình sẽ xuất hiện bảng "Chuyển nguồn hạch toán"...
Top