Chỉ tiêu tiền và tương đương tiền cuối kỳ khác với tiền và tương đương tiền trên Bảng CĐKT

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Trần Mai Nhung

Member
Nhân viên MISA
Nguyên nhân 1: Có thể do người dùng tự sửa lại công thức lấy số liệu lên báo cáo.
Giải pháp: Vào tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính\Lấy giá trị mặc định.

Nguyên nhân 2: Do có thể do người dùng không chọn hoạt động trên tham số báo cáo. Khi mở báo cáo lưu chuyển tiền tệ một số bút toán chương trình đang chưa biết được thiết lập vào hoạt động nào nên trên tham số thể hiện một số bút toán yêu cầu người dùng chọn hoạt động => Không chọn hoạt động cho bút toán đó thì báo cáo sẽ không lấy số liệu vào => Báo cáo bị sai
Giải pháp: Khi in trên tham số báo cáo cần chọn hoạt động
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top