Các vấn đề thường gặp theo từng phân hệ trên phần mềm MISA Mimosa.NET

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Phạm Thị Mai MISA, 20/12/17.

 1. Phạm Thị Mai MISA

  Phạm Thị Mai MISA Member Nhân viên MISA

  1. Phân hệ kho bạc
  • Hạch toán nghiệp vụ nộp trả kinh phí trên phần mềm - Hướng dẫn xử lý Tại đây
  • Hạch toán nghiệp vụ điều chỉnh kinh phí trên phần mềm - Hướng dẫn xử lý Tại đây
  • Lập bảng kê các khoản thanh toán tạm ứng và ghi thu, ghi chi - Hướng dẫn xử lý Tại đây
  • Hạch toán nghiệp vụ điều chỉnh dự toán, hủy dự toán - Hướng dẫn xử lý Tại đây
  • Thanh toán các khoản chi tạm ứng chưa cấp dự toán năm trước kho bạc chưa duyệt - Hướng dẫn xử lý Tại đây
  • Hạch toán nghiệp vụ tạm ứng dự toán cho năm sau - Hướng dẫn xử lý Tại đây
  • Hạch toán nghiệp vụ tiết kiệm chi 10% - Hướng dẫn xử lý Tại đây
  • Hạch toán nghiệp vụ cấp bù học phí - Hướng dẫn xử lý Tại đây
  2. Phân hệ Lương, Bảo hiểm
  • Các bước để sử dụng được phân hệ Lương trên phần mềm - Hướng dẫn xử lý Tại đây
  • Hạch toán nghiệp vụ 2% thai sản giữ lại trên phần mềm - Hướng dẫn xử lý Tại đây
  3. Phân hệ Tài sản cố định
  • Đối chiếu số dư đầu kỳ của TK211, 214 với số liệu trên phần khai báo TSCĐ - Hướng dẫn xử lý Tại đây
  • Hạch toán nghiệp vụ thanh lý, nhượng bán TSCĐ do Ngân sách nhà nước cấp - Hướng dẫn xử lý Tại đây
  4. Phân hệ Công cụ dụng cụ
  • Không ghi giảm được công cụ dụng cụ (CCDC) - Hướng dẫn xử lý Tại đây
  5. Phân hệ Tổng hợp
  • Lập chứng từ ghi sổ trên phần mềm - Hướng dẫn xử lý Tại đây
  • Hạch toán chứng từ trong tháng chỉnh lý quyết toán - Hướng dẫn xử lý Tại đây
  • Hạch toán nghiệp vụ kết chuyển cuối năm trên phần mềm - Hướng dẫn xử lý Tại đây
  • Hạch toán nghiệp vụ Kết chuyển chênh lệch thu chi hoạt động sự nghiệp và sản xuất kinh doanh - Hướng dẫn xử lý Tại đây
  • Hạch toán nghiệp vụ xuất toán (giảm chi năm trước) - Hướng dẫn xử lý Tại đây
  6. Báo cáo
  • Thực hiện bút toán kết chuyển số dư cuối năm rồi mà trên bảng CĐKT vẫn còn số dư TK 461 và TK 661 - Hướng dẫn xử lý Tại đây
  • Số dư của tài khoản 511 - Phí, lệ phí trên bảng cân đối tài khoản chưa đúng, đang hiển thì là số âm - Hướng dẫn xử lý Tại đây
  • Báo cáo F02-1H chưa đúng vì hiển thị số liệu âm dương tại cột kinh phí chưa sử dụng chuyển sang kỳ sau - Hướng dẫn xử lý Tại đây
  • F02-1H: Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động bị sai số liệu - Hướng dẫn xử lý Tại đây
  • Báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí (B02-H phần 1) sai số liệu - Hướng dẫn xử lý Tại đây
  • Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (B02-H Phần II) sai số - Hướng dẫn xử lý Tại đây
  • Xuất khẩu báo cáo tài chính để gửi đơn vị cấp trên - Hướng dẫn xử lý Tại đây
  • Lập và đối chiếu giữa các báo cáo tài chính - Hướng dẫn xử lý Tại đây
  • Kiểm tra tính đúng đắn của Bảng cân đối tài khoản - Hướng dẫn xử lý Tại đây
  • Kiểm tra tính đúng đắn của Báo cáo B02-H - Phần I - Hướng dẫn xử lý Tại đây
  • Kiểm tra tính đúng đắn của Báo cáo B02-H Phần II và báo cáo F02-1H - Hướng dẫn xử lý Tại đây
  • Kiểm tra tính đúng đắn của báo cáo đối chiếu kho bạc. (Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT và 02-SDKP/ĐVDT) - Hướng dẫn xử lý Tại đây
  • Số liệu của TM 6301 trên báo cáo B02H-phần II và phát sinh TK 3321 trên Bảng CĐTK thấy không khớp nhau - Hướng dẫn xử lý Tại đây
  • Báo cáo B03-H: Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh lên sai số liệu - Hướng dẫn xử lý Tại đây
   
  Chỉnh sửa cuối: 23/12/17

Chia sẻ trang này