kho bạc

 1. Trương Ngọc Anh

  Làm thế nào để in Sổ tiền gửi KB tổng hợp được các tài khoản NH, KB mà không bị tách riêng từng TK?

  Nguyên nhân: Do tham số khi chọn để in báo cáo chưa đúng Giải pháp: Vào phân hệ Báo cáo/ Tiền mặt, tiền gửi/ S03-X: Sổ tiền gửi kho bac: Tài khoản: chọn Tài khoản cần xem. Ví dụ TK 1121 Tài khoản NH, KB: chọn tham số Tổng hợp Nhấn Đồng ý, Báo cáo sẽ cộng gộp tổng hợp tất cả các Tài khoản...
 2. Chu Kim Anh

  Kiểm tra Bảng đối chiếu với Kho bạc để đảm bảo khớp đúng với số liệu tại Kho bạc

  Mục đích: Đảm bảo số dư trên bảng đối chiếu in ra từ phần mềm khớp với số liệu đối chiếu với Kho bạc. I . Kiểm tra báo cáo Mẫu số 01- SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc 1. In báo cáo quý II cột số 1 "Dự toán năm trước chuyển sang" lên không đúng số liệu. Cụ...
 3. Phạm Thị Mai MISA

  Các vấn đề thường gặp theo từng phân hệ trên phần mềm MISA Mimosa.NET

  1. Phân hệ kho bạc Hạch toán nghiệp vụ nộp trả kinh phí trên phần mềm - Hướng dẫn xử lý Tại đây Hạch toán nghiệp vụ điều chỉnh kinh phí trên phần mềm - Hướng dẫn xử lý Tại đây Lập bảng kê các khoản thanh toán tạm ứng và ghi thu, ghi chi - Hướng dẫn xử lý Tại đây Hạch toán nghiệp vụ điều chỉnh...
 4. Lê Văn Cát Tường

  Báo cáo B02a-X Báo cáo tổng hợp thu theo NDKT sai số liệu

  Biểu hiện 1: Cột dự toán năm bị sai tham khảo giải pháp tại đây Biểu hiện 2:Cột Thực hiện\Trong tháng sai tham khảo giải pháp tại đây Biểu hiện 3: Cột Thực hiện\Lũy kế từ đầu năm sai tham khảo giải pháp tại đây Biểu hiện 4: Chỉ tiêu Thu ngân sách xã chưa qua Kho bạc sai Giải thích: Cách lấy số...
 5. Lê Văn Cát Tường

  Kiểm tra Bảng đối chiếu với Kho bạc để đảm bảo khớp đúng với số liệu tại Kho bạc (MISA Bamboo.NET)

  Mục đích: Đảm bảo số dư trên bảng đối chiếu in ra từ phần mềm khớp với số liệu đối chiếu với Kho bạc. 1. Hướng dẫn kiểm tra số dự toán còn lại năm trước chuyển sang, số dự toán được giao trong năm (gồm số đầu năm và bổ sung), số dự toán đã sử dụng (gồm số rút tạm ứng, rút thực chi), và dự toán...
 6. Bùi Thị Ngọc Bích

  Hướng dẫn thanh toán những khoản chi tạm ứng chưa cấp dự toán năm trước KB chưa duyệt?

  Giải pháp: Bước 01: Nếu số dư đang để ở Dư Nợ 6611 Kho bạc chưa duyệt của các khoản chi tạm ứng chưa cấp dự toán năm trước thì cần chuyển số dư đó về số dư đầu năm của TK 66131 - Chi năm sau. Lúc đó số dư đang nằm ở Dư Có 336 và Dư Nợ 66131 Bước 02: Trong năm khi nào được thanh toán thì hạch...
Top