Báo cáo KQKD cột Kỳ trước không có số liệu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Trần Mai Nhung

Member
Nhân viên MISA
Nguyên nhân 1 : Báo cáo KQKD lấy số liệu là phát sinh Doanh thu, chi phí trong kỳ.
Dữ liệu là dữ liệu 1 năm (VD: năm 2017) không có số liệu phát sinh doanh thu, chi phí năm trước (năm 2016) nên in báo cáo năm (2017) thì cột kỳ trước là lấy số liệu của năm trước (năm 2016) không có số liệu.
Chỉ có số liệu ở cột kỳ trước trong trường hợp dữ liệu liên năm và năm trước có kết chuyển lãi lỗ.
Giải pháp: Lấy báo cáo năm trước là căn cứ nhập lại cột kỳ trước trên tham số báo cáo.
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top