kỳ trước

 1. Trần Mai Nhung

  Báo cáo KQKD cột Kỳ trước không có số liệu

  Nguyên nhân 1 : Báo cáo KQKD lấy số liệu là phát sinh Doanh thu, chi phí trong kỳ. Dữ liệu là dữ liệu 1 năm (VD: năm 2017) không có số liệu phát sinh doanh thu, chi phí năm trước (năm 2016) nên in báo cáo năm (2017) thì cột kỳ trước là lấy số liệu của năm trước (năm 2016) không có số liệu. Chỉ...
 2. Bùi Thị Ngọc Bích

  Số dư tạm ứng kỳ trước bị âm trên các báo cáo đối chiếu với Kho bạc

  Biểu hiện Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng với Kho bạc - Cột số dư tạm ứng/ứng trước bị âm S72-H: Sổ theo dõi tạm ứng kinh phí của Kho bạc - Cột Tạm ứng đã rút âm Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước - Cột số 2 - Số dư đến kỳ báo...
 3. Bùi Thị Ngọc Bích

  Báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí (B02-H phần 1) sai số liệu

  Biểu hiện 1: Số thực nhận và số chi kỳ này không bằng nhau Nguyên nhân: Có thể do đơn vị chưa hạch toán hết các nghiệp vụ chi vào trong phần mềm Giải pháp: Vào Tìm kiếm, nhấn tìm tất cả theo khoảng thời gian báo cáo bị sai, sau đó lọc theo tài khoản nợ 6612 xem đơn vị đã hạch toán đủ số chi...
 4. Bùi Thị Ngọc Bích

  F02-1H: Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động bị sai số liệu

  Biểu hiện 1: Cột kinh phí kỳ trước chuyển sang bị sai, đầu quý 2 không bằng cuối quý 1, số tiền hiển thị là số tiền dương Nguyên nhân : Trong quý 1 có phát sinh chứng từ Có TK 6612, nghiệp vụ để là không chọn hoặc thực chi Khắc phục: Vào tìm kiếm, tìm Có TK 6612, Nếu có phát sinh Có TK6612 thì...
Top