tiền mặt

 1. Đ

  Các cấp tài khoản khi lên báo cáo

  Chào các anh, chị trên diễn đàn. Ai biết giải đáp cho em với ạ. Em tạo tk con của tk 1111 là TK 11111 và 11112, Khoảng vài ngày trước em lên báo cáo quỹ tiền mặt 1111, em không thấy hiển thị những bút toán chuyển tiền giữa 2 TK con 11111 và 11112. Nhưng bây giờ em cứ thấy hiện tất cả các bút...
 2. L

  Bán hàng thu tiền ngân hàng

  Hiện tại mình đang làm dịch vụ cho 1 công ty thương mại, có bán hàng dùng thanh toán qua thẻ atm nhưng bên này xuất hóa đơn không khớp với phần tiền thu được trên sổ ngân hàng mình muốn hạch toán chứng từ bán hàng vừa thu bằng tiền gửi ngân hàng vừa thu bằng tiền mặt được không? mình cũng đã thử...
 3. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

  Kiểm tra Số dư tài khoản 111,112 đảm bảo khớp đúng với số liệu thực tế trên Sổ quỹ, Sổ phụ Ngân hàng

  Vấn đề: Kiểm tra Số dư tài khoản 1111, 1121 để đảm bảo khớp đúng với số liệu thực tế của Thủ quỹ và Sổ phụ của Ngân hàng và Bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN ( Mẫu số 05- ĐCSDTK/KBNN) Giải pháp: Mục đích: Kiểm tra số dư tài khoản 1111 – Quỹ, 1121 – Ngân hàng để đảm bảo số liệu...
 4. Trần Mai Nhung

  In Sổ quỹ tiền mặt số tồn không bằng với dư sổ cái TK 111

  Nguyên nhân: Phân hệ Thủ quỹ còn các chứng từ thu, chi tiền mặt chưa được ghi sổ Quỹ Giải pháp: - Nếu đơn vị không có Thủ quỹ riêng, không theo dõi phân hệ Thủ quỹ thì vào hệ thống\ Tùy chọn\ Tùy chọn chung. Phần Khác, bỏ Tích Thủ quỹ có tham gia hệ thống. Nhấn Áp dụng\ Đồng ý. Mở Sổ quỹ tiền...
 5. Lê Văn Cát Tường

  Kiểm tra Số dư TK 1111, 1121 để đảm bảo khớp đúng với số liệu thực tế của Thủ quỹ và Sổ phụ của KB

  Biểu hiện 1: TK 111 bị sai Nguyên nhân 1: Số dư đầu năm TK 111 bị sai Khắc phục: Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư đầu năm: nhập lại số dư TK 111. Trường hợp dữ liệu liên năm thì phải tách dữ liệu ra rồi mới sửa, nếu không phải làm đúng số liệu năm trước thì mới đúng được số dư cho năm nay. Nguyên...
 6. TRINH NGUYỄN

  Kiểm tra Số dư tài khoản 111, 112 để đảm bảo khớp với số liệu của Thủ quỹ và Sổ phụ của Ngân hàng

  Vấn đề: Kiểm tra Số dư tài khoản 1111, 1121 để đảm bảo khớp đúng với số liệu thực tế của Thủ quỹ và Sổ phụ của Ngân hàng Giải pháp: Mục đích: Kiểm tra số dư tài khoản 1111 – Quỹ, 1121 – Ngân hàng để đảm bảo số liệu trên sổ sách khớp với sổ theo dõi của Thủ quỹ và sổ phụ của Ngân hàng để đảm...
Top