In Sổ quỹ tiền mặt số tồn không bằng với dư sổ cái TK 111

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Trần Mai Nhung

Member
Nhân viên MISA
 • Nguyên nhân: Phân hệ Thủ quỹ còn các chứng từ thu, chi tiền mặt chưa được ghi sổ Quỹ
 • Giải pháp:
  - Nếu đơn vị không có Thủ quỹ riêng, không theo dõi phân hệ Thủ quỹ thì vào hệ thống\ Tùy chọn\ Tùy chọn chung. Phần Khác, bỏ Tích Thủ quỹ có tham gia hệ thống. Nhấn Áp dụng\ Đồng ý. Mở Sổ quỹ tiền mặt để kiểm tra.
  - Nếu đơn vị có Thủ quỹ riêng, theo dõi phân hệ Thủ quỹ trên phần mềm.
  + Vào Phân hệ Quỹ, lọc Tất cả các chứng từ Trạng thái Chưa ghi sổ và thực hiện Ghi sổ Quỹ.
  + Nếu có các chứng từ hạch toán tiền mặt làm ngoài phân hệ Quỹ như Thu tiền gửi, chi tiền gửi, Chứng từ nghiệp vụ khác...thì phải xóa các chứng từ đó, và khai báo lại trên Phân hệ Quỹ. Sau đó vào Phân hệ Thủ Quỹ Ghi sổ các chứng từ.
  Kiểm tra lại Sổ quỹ
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top