thu nhập

 1. Trần Mai Nhung

  Hướng dẫn tính thuế Thu nhập doanh nghiệp và xác định kết quả hoạt động

  1. Mục đích: Xác định kết quả hoạt động là công việc cần thực hiện vào cuối kỳ (tháng, quý, năm) để kết chuyển toàn bộ doanh thu, thu nhập khác, chi phí và chi phí khác sang tài khoản 911 để xác định kết quả hoạt động, nếu thặng dư thì kết chuyển sang bên Có tài khoản 421, nếu thâm hụt thì kết...
 2. Trần Mai Nhung

  Trên Báo cáo KQKD, chỉ tiêu chi phí thuế TNDN không lên số liệu

  Nguyên nhân: Chưa làm bút toán hạch toán Nợ TK 821/ Có TK 3334 thuế TNDN phải nộp Hướng dẫn: Bước 1: Vào Nghiệp vụ\ Tổng hợp\ Kết chuyển lãi lỗ. Thêm. Chọn ngày kết chuyển là ngày cuối kỳ. Xác định lợi nhuận trước thuế. Bước 2: Căn cứ vào Lợi nhuận trước thuế, tính số thuế TNDN phải nộp sau đó...
 3. Chu Kim Anh

  Hướng dẫn kê khai, hạch toán thuế TNDN tạm tính và quyết toán

  Giải pháp: 1. Tạm tính thuế TNDN Theo điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ tài chính thì kể từ ngày 15/11/2014 (Tức từ Quý 4/2014): Doanh nghiệp không cần phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nữa mà chỉ nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý nếu phát sinh, cụ thể như sau: Căn cứ kết quả sản...
 4. Bùi Thị Ngọc Bích

  Nội dung Công văn 126/BHXH-BT về việc mức đóng BHXH, BHYT ngày 13/01/2014

  Giải pháp: Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 91, Điểm c Khoản 1, Điểm b Khoản 2 Điều 92 và Khoản 1 Điều 100 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), từ ngày 01/01/2014 mức đóng BHXH tăng thêm 2% của mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc, hoặc mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện; ý kiến tại...
 5. Trần Mai Nhung

  Hướng dẫn tính thuế Thu nhập doanh nghiệp và kết chuyển lãi lỗ

  1. Mục đích: Kết chuyển lãi lỗ là công việc cần thực hiện vào cuối kỳ (tháng, quý, năm) để kết chuyển toàn bộ doanh thu, thu nhập khác, chi phí và chi phí khác sang tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh, nếu lãi thì kết chuyển sang bên Có tài khoản 421, nếu lỗ thì kết chuyển sang bên Nợ...
Top