Hướng dẫn tính thuế Thu nhập doanh nghiệp và kết chuyển lãi lỗ

Trần Mai Nhung

Member
Nhân viên MISA
1. Mục đích:
  • Kết chuyển lãi lỗ là công việc cần thực hiện vào cuối kỳ (tháng, quý, năm) để kết chuyển toàn bộ doanh thu, thu nhập khác, chi phí và chi phí khác sang tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh, nếu lãi thì kết chuyển sang bên Có tài khoản 421, nếu lỗ thì kết chuyển sang bên Nợ tài khoản 421. Đây cũng là một trong những căn cứ để lấy số liệu lên các báo cáo tài chính trong kỳ. Tùy theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà thực hiện bút toán kết chuyển lãi lỗ theo tháng, quý hay năm.
  • Ngoài các loại chi phí nói trên thì chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp cũng là một trong các yếu tố cấu thành để xác định kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ. Vì vậy cần xác định chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trước, sau đó sẽ kết chuyển lãi lỗ trong kỳ
2. Xác định chi phí thuế TNDN (nếu có), hướng dẫn xóa bút toán kết chuyển lãi lỗ
Cuối mỗi kỳ (tháng, quý, năm) sau khi đã kiểm tra đúng doanh thu – chi phí phát phát sinh trong kỳ, người dùng cần thực hiện thao tác kết chuyển lãi lỗ lần 1 nhằm xác định lãi (hoặc lỗ) trong kỳ làm cơ sở cho việc tính thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành (nếu có). Các bước thực hiện như sau:

- Bước 1: Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Kết chuyển lãi lỗ\Thêm: chọn kỳ kết chuyển theo hướng dẫn Tại đây

- Bước 2: Xác định số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp/tạm nộp
Sau khi kết chuyển lãi lỗ xong, người dùng xác định số lãi (nếu có) mà doanh nghiệp thu được. Từ đó, anh/chị tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo hướng dẫn tại quy định hiện hành
Để hạch toán khoản thuế thu nhập doanh nghiệp:
+ Với số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm, anh/chị vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác: Hạch toán Nợ TK 821/Có TK 3334
+ Với thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (tháng/quý), nếu phải nộp cho cơ quan Thuế, anh/chị vào phân hệ ngân hàng hoặc quỹ (tương ứng với nộp bằng tiền mặt hay tiền gửi) để hạch toán số tạm nộp: Nợ TK 3334/Có TK 111(hoặc 112). Sau này cuối năm hạch toán Nợ TK 821/Có TK 3334 sẽ bù trừ bên Nợ và Có của TK 3334 để xác định ra số còn phải nộp hoặc nộp thừa
- Bước 3: Xóa chứng từ kết chuyển lãi, lỗ đã làm ở Bước 1

3. Kết chuyển lãi, lỗ

Sau khi đã thực hiện các bước hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp ở trên, người sử dụng thực hiện kết chuyển lãi lỗ lần 2 để xác định lãi sau thuế, lần kết chuyển này sẽ có thêm khoản chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp đã hạch toán ở Bước 2.Vào menuNghiệp vụ\ Tổng hợp\ Kết chuyển lãi lỗ\ Thêm\Cất. (Xem hướng dẫn cách kết chuyển lãi lỗ Tại đây)
* Lưu ý:

+ Nếu muốn kết chuyển lãi lỗ theo ngày/tháng/quý, anh/chị kết chuyển lần lượt từng ngày/tháng/quý, và trên chứng từ kết chuyển để ngày hạch toán, ngày chứng từ là ngày cuối cùng của ngày/tháng/quý anh/chị muốn kết chuyển
+ Trường hợp đã kết chuyển lãi lỗ rồi nhưng số liệu kết chuyển lên không đúng, hoặc các tài khoản thể hiện doanh thu, chi phí, thu nhập có số dư thì:

  • Anh/chị vui lòng xóa kết chuyển lãi lỗ đi và kết chuyển lại nhé.
  • Nếu vẫn chưa đúng kiểm tra và thiết lập lại danh mục tài khoản kết chuyển theo hướng dẫn sau: https://goo.gl/uGiA3Z
+ Nếu đơn vị có các chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì anh/chị thực hiện kết chuyển trên chi nhánh đó nhé
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top