Nội dung mới nhất bởi Chu Kim Anh

 1. Chu Kim Anh

  Không chọn lại được đối tượng THCP, công trình,... trên chứng từ tính khấu hao TSCĐ

  Vấn đề: Cột đối tượng THCP, công trình,... trên chứng từ tính khấu hao TSCĐ bị mờ, kế toán không chọn được sang đối tượng THCP hay công trình khác. Ví dụ: Cột công trình đang để CT01, kế toán muốn chuyển lại sang công trình CT02 nhưng cột công trình bị mờ, không chon lại được Nguyên nhân...
 2. Chu Kim Anh

  Không ghi tăng được CCDC hàng loạt do báo "Số lượng phải bằng tổng số lượng ở các đơn vị sử dụng"

  Vấn đề: Ghi tăng CCDC hàng loạt phần mềm báo: "Số lượng phải bằng tổng số lượng ở các đơn vị sử dụng" Nguyên nhân: Do số lượng của từng mã CCDC dưới tab đơn vị sử dụng chưa khớp với số lượng CCDC đã khai báo Khắc phục: Anh\chị tích chuột lần lượt vào từng mã CCDC phía...
 3. Chu Kim Anh

  Một số vấn đề thường gặp khi gửi Báo cáo tài chính (BCTC) cho Kho bạc NN (TKT)

  Vấn đề 1: Đơn vị chưa biết cách xuất khẩu và nộp báo cáo tài chính (BCTC) cho Kho bạc nhà nước (KBNN) từ phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 ➤ Giải pháp: Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây Vấn đề 2: Khi Lãnh đạo đăng nhập vào trang Tổng kế toán để phê duyệt BCTC thì cảnh báo Không tìm thấy chứng thư số...
 4. Chu Kim Anh

  Hướng dẫn kiểm tra sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh

  Để kiểm tra tính đúng đắn của bảng cân đối số phát sinh, Anh\chị làm như sau: --- Bước 1: Anh\ chị vào Trợ giúp\ Hướng dẫn quyết toán\ Kiểm tra chứng từ,sổ sách --- Bước 2: Tại màn hình "Hướng dẫn quyết toán cuối năm" chọn "Kiểm tra chứng từ sổ sách" --- Bước 3: Tại màn hình "Kiểm tra...
 5. Chu Kim Anh

  định khoản nghiệp vụ xdcb

  Chào bạn Luna! Bạn đang hỏi cho trường hợp tạm chi từ dự toán ứng trước hay trường hợp rút và chi cho các khoản dự toán được cấp trong năm? - Nếu là tạm chi từ dự toán ứng trước, bạn tham khảo hướng dẫn của mình phía trên nhé. Nếu nguồn là nguồn ngân sách thì cấp phát bạn để dự toán, nghiệp vụ...
 6. Chu Kim Anh

  Chuyển số dư 154 không chuyển theo công trình sản phẩm

  Thưa Quý khách hàng Anh/chị giúp em gửi ID và pass ultraviewer vào support@misa.com.vn, đính kèm link forum để MISA hỗ trợ nhé. Trân trọng cám ơn!
 7. Chu Kim Anh

  định khoản nghiệp vụ xdcb

  Chào bạn Luna, Với nghiệp vụ tạm chi từ dự toán ứng trước bạn có thể hạch toán như sau: - Ngày 26/12/2018 khi nhận dc dự toán bạn vào: Nghiệp vụ\ Kho bạc\ Nhận dự toán hạch toán Nợ 0093: 38 tỷ - Nguồn là nguồn được cấp. - Khi rút dự toán về thanh toán cho các đơn vị bạn vào NGhiệp vụ\ Kho bạc \...
 8. Chu Kim Anh

  Trích lập quỹ

  Kính gửi Anh Bảo Lâm! - Nếu khoản trích quĩ đó tính vào năm 2018 trong thời gian chỉnh lý thì anh sẽ làm theo hướng dẫn tại mục II. Hạch toán trích lập các quỹ phát sinh trong năm (trên chứng từ ngày HT để 31/12/2018, ngày CT để ngày của 18/01/2019). - Nếu khoản trích quĩ đó tính vào năm 2019...
 9. Chu Kim Anh

  MISA Mimosa.NET 2019 - GIẢI ĐÁP NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP MÙA QUYẾT TOÁN SẢN PHẨM

  ▶ Câu 1: Năm 2019 tôi chưa hoàn thiện số liệu, sang năm 2020 tôi nhập tiếp chứng từ trên dữ liệu hiện tại có được không? Trả lời: Phần mềm MISA cho phép nhập chứng từ của nhiều năm kế toán trên một tệp dữ liệu, Trường hợp Anh/Chị chưa hoàn thiện báo cáo năm 2019 thì NÊN nhập tiếp chứng từ năm...
 10. Chu Kim Anh

  Hướng dẫn điều chỉnh từ nguồn ngân sách sang nguồn phí, lệ phí , nguồn thu khác hoặc ngược lại

  Mục đích Giúp người dùng biết cách hạch toán một số nghiệp vụ liên quan tới việc trước đây đã chi ở nguồn A sau đó được cấp hoặc thu được nguồn B, thực hiện chuyển từ nguồn A sang nguồn B . Hướng dẫn Trường hợp 1: Trước đây, đơn vị đã rút và chi ở nguồn ngân sách, sau đó thu được ở nguồn thu...
 11. Chu Kim Anh

  Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ Giảm chi năm nay và giảm chi cho các khoản chi năm trước

  Giảm chi: Là trường hợp phát sinh các khoản thu giảm chi (trong năm hoặc năm trước), những khoản chi sai, chi vượt tiêu chuẩn, định mức nhưng không được duyệt phải thu hồi. Nghiệp vụ: I: Giảm chi cho các khoản chi phát sinh trong năm 1. Giảm chi các khoản chi sai từ nguồn ngân sách: - Nếu...
 12. Chu Kim Anh

  Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ nộp trả, xuất toán nộp trả ngân sách

  Nộp trả dự toán là việc đơn vị sử dụng ngân sách nộp trả kinh phí đã rút (rút tạm ứng hoặc rút thực chi) vào ngân sách nhà nước và số kinh phí này không được tiếp tục sử dụng (trả lại kho bạc và không được hồi lại số dự toán còn lại ở kho bạc). Nghiệp vụ nộp trả dự toán có 2 trường hợp: 1. Nộp...
 13. Chu Kim Anh

  Kiểm tra Bảng đối chiếu với Kho bạc để đảm bảo khớp đúng với số liệu tại Kho bạc

  Mục đích: Đảm bảo số dư trên bảng đối chiếu in ra từ phần mềm khớp với số liệu đối chiếu với Kho bạc. I . Kiểm tra báo cáo Mẫu số 01- SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc 1. In báo cáo quý II cột số 1 "Dự toán năm trước chuyển sang" lên không đúng số liệu. Cụ...
 14. Chu Kim Anh

  Chuyển số dư 142 sang 242

  Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
Top