Không chọn lại được đối tượng THCP, công trình,... trên chứng từ tính khấu hao TSCĐ

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chu Kim Anh

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Vấn đề:
Cột đối tượng THCP, công trình,... trên chứng từ tính khấu hao TSCĐ bị mờ, kế toán không chọn được sang đối tượng THCP hay công trình khác.
Ví dụ: Cột công trình đang để CT01, kế toán muốn chuyển lại sang công trình CT02 nhưng cột công trình bị mờ, không chon lại được

upload_2020-4-28_13-30-44.png


Nguyên nhân:

Do các thông tin công trình, đối tượng THCP, đơn vị, tài khoản hạch toán,... được chọn bên tab phân bổ.

Giải pháp:
Trên chứng từ khấu hao TSCĐ, Anh\chị sang tab phân bổ. Tại cột đối tượng phân bổ của TS đó chọn lại sang công trình cần phân bổ.
Ví dụ: Chọn lại sang CT02
upload_2020-4-28_13-43-56.png


Lưu ý: Các thông tin về đối tượng phân bổ, TK chi phí phần mềm sẽ ghi nhớ theo chứng từ tính khấu hao của tháng liền kề trước đó.

Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, bạn sẽ được giải đáp miễn phí bởi MISA qua kênh này
BẤM VÀO ĐÂY

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top