Hướng dẫn kiểm tra sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chu Kim Anh

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Để kiểm tra tính đúng đắn của bảng cân đối số phát sinh, Anh\chị làm như sau:

--- Bước 1: Anh\ chị vào Trợ giúp\ Hướng dẫn quyết toán\ Kiểm tra chứng từ,sổ sách

upload_2019-2-15_9-40-20.png


--- Bước 2:
Tại màn hình "Hướng dẫn quyết toán cuối năm" chọn "Kiểm tra chứng từ sổ sách"

upload_2019-2-15_9-42-50.png


--- Bước 3:
Tại màn hình "Kiểm tra chứng từ sổ sách", Anh\chị chọn khoảng thời gian cần kiểm tra sổ sách báo cáo và nội dung cần kiểm tra, nhấn vào "Kiểm tra ngay"

upload_2019-2-15_9-47-11.png


Phần mềm sẽ chỉ ra 1 số điểm nghi ngờ số liệu chưa hợp lý và hướng dẫn cách xử lý, ví dụ như:
- Tổng dư nợ không bằng tổng dư có
- Các tài khoản doanh thu và chi phí vẫn còn số dư cuối kì
- Các tài khoản 332.334 vẫn còn số dư cuối kì .


Đơn vị nhấn vào "Xem hướng dẫn xử lý TẠI ĐÂY" để xem cách xử lý

upload_2019-2-15_9-58-52.png
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top