Xem báo cáo Bảng tổng hợp chi phí theo khoản mục chi phí, theo yếu tố chi phí

Nguyễn Mai Hương

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Anh/Chị có thể xem báo cáo theo 2 cách:
Cách 1: Anh/Chị vào phân hệ Giá thành, nhìn góc trái phía trên tích chọn mục 3. Bảng tổng hợp chi phí theo yếu tố chi phí hoặc mục 4. Bảng tổng hợp chi phí theo khoản mục chi phí để xem báo cáo nhé

upload_2020-1-6_15-38-36.png


upload_2020-1-6_15-39-32.png


upload_2020-1-6_15-39-53.png


Cách 2: Tích chuột phải vào kỳ tính giá thành/ chọn Bảng tổng hợp chi phí theo yếu tố chi phí hoặc mục Bảng tổng hợp chi phí theo khoản mục chi phí
upload_2020-1-6_15-50-59.png
 
Sửa lần cuối:

Nguyễn Mai Hương

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
DANH SÁCH CHI PHÍ TRỰC TIẾP, CHI PHÍ CHUNG TỪNG ĐỐI TƯỢNG THCP

1. Danh sách chi phí trực tiếp tập hợp cho từng Đối tượng THCP
Anh/Chị tích chuột phải vào Kỳ tính giá thành/ Chọn Tập hợp chi phí trực tiếp để xem danh sách chi phí trực tiếp đã tập hợp cho kỳ tính giá thành đó nhé.
upload_2020-1-6_15-57-4.png


upload_2020-1-6_16-0-44.png


2. Danh sách chi phí chung theo từng đối tượng THCP
Anh/Chị vào Báo cáo/ Giá thành/ Liệt kê danh sách phân bổ chi phí chung
upload_2020-1-6_16-3-8.png


upload_2020-1-6_16-4-8.png


Ngoài ra anh/chị có thể xem bảng phân bổ chi phí chung:
upload_2020-1-6_16-6-2.png
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Top