Nguyễn Mai Hương

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Giúp minh xử lý trường hợp . Khấu hao tháng 10 không lên kỳ tính giá thành?
    Nguyễn Trọng Đại
    Nguyễn Trọng Đại
    dạ chị xem chọn lại đói tượng phân bổ ạ! chọn lại sang đối tưognj tập hơp chi phí là đc ạ!
  • Đang tải...
  • Đang tải...
  • Đang tải...
Top