Tính giá thành hệ số tỷ lệ - Xuất NVLSX - TT133

Nguyễn Mai Hương

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
TÍNH GIÁ THÀNH - XUẤT NGUYÊN VẬT LIỆU SẢN XUẤT - TT133

Dạ xuất kho nguyên vật liệu anh/chị có thể theo dõi theo lệnh sản xuất hoặc lập phiếu xuất kho chọn Loại 2. Sản xuất nhé.

TH1: Theo dõi theo lệnh sản xuất
Nếu anh/chị xác định được định mức NVL cho từng thành phẩm anh/chị có thể lập phiếu xuất kho theo lệnh sản xuất theo hướng dẫn sau:
upload_2020-1-2_15-29-6.png


TH2: Lập phiếu xuất kho sản xuất không thông qua Lệnh sản xuất

Trường hợp không xác định được định mức NVL cho từng thành phẩm, hoặc trường hợp anh/chị không muốn lập lệnh sản xuất để theo dõi, anh/chị có thể lập thẳng phiếu xuất kho, chọn Loại 2. Sản xuất

View attachment 9629

Đối tượng THCP:
chọn nếu xác định được là chi phí phát sinh cho đối tượng nào và bỏ trống nếu chưa xác định được đối tượng.
Khoản mục chi phí: bắt buộc chọn (Khoản mục chi phí sử dụng máy thi công chỉ áp dụng đối với những doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, những doanh nghiệp có lĩnh vực hoạt động khác thì không chọn khoản mục chi phí này)
View attachment 9632
 
Sửa lần cuối:

Nguyễn Mai Hương

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
MUA NGUYÊN VẬT LIỆU XUẤT THẲNG KHÔNG QUA KHO - TT133 - PP Hệ số Tỷ lệ

TH1: Không theo dõi theo lệnh sản xuất

Anh/Chị vào Mua hàng/ Thêm Mua hàng hóa dịch vụ/ Chọn Loại Mua hàng trong nước không qua kho (hoặc Mua hàng nhập khẩu không qua kho)
View attachment 9636

Đối tượng THCP: chọn nếu xác định được là chi phí phát sinh cho đối tượng nào và bỏ trống nếu chưa xác định được đối tượng.
Khoản mục chi phí: bắt buộc chọn (Khoản mục chi phí sử dụng máy thi công chỉ áp dụng đối với những doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, những doanh nghiệp có lĩnh vực hoạt động khác thì không chọn khoản mục chi phí này)
View attachment 9635

TH1: Theo dõi theo lệnh sản xuất
Nếu anh/chị xác định được định mức NVL cho từng thành phẩm anh/chị có thể theo dõi theo lệnh sản xuất
- Lập lệnh sản xuất: http://help.sme2019.misa.vn/html_17030100.htm
- Lập chứng từ mua hàng từ lệnh sản xuất:
Anh/Chị vào Mua hàng/ Thêm Mua hàng hóa dịch vụ/ Chọn Loại Mua hàng trong nước không qua kho (hoặc Mua hàng nhập khẩu không qua kho)
Trên chứng từ vào Tiện ích/ Lập từ Lệnh sản xuất
View attachment 9622

Đối tượng THCP:
chọn nếu xác định được là chi phí phát sinh cho đối tượng nào và bỏ trống nếu chưa xác định được đối tượng.
Khoản mục chi phí: bắt buộc chọn (Khoản mục chi phí sử dụng máy thi công chỉ áp dụng đối với những doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, những doanh nghiệp có lĩnh vực hoạt động khác thì không chọn khoản mục chi phí này)
View attachment 9634
 
Top