Để có thể in được chứng từ Báo giá có hình ảnh của VTHH, thì chúng ta cần thực hiện 6 bước sau:

Bước 1: Thiết lập hình ảnh cho VTHH

Vào Danh mục/ Vật tư hàng hóa => Vật tư hàng hóa

Chọn đến mặt hàng cần chèn hình ảnh => nhấn vào tab “Đặc tính, hình ảnh”
Bước 2: Chọn hình ảnh của VTHH

Chọn đến thư mục lưu ảnh

Sau đó bấm Cất để lưu lại thông tin của VTHHBước 3: Lập chứng từ Báo giá

Phân hệ Bán hàng/ Lập chứng từ Báo giá => Bấm Cất và chọn In

Thiết kế thêm cột Hình ảnh của sản phẩm => Chọn vào Sửa mẫuBước 4: Thiết kế chứng từ Báo giá

- Thu nhỏ cột và dịch chuyển vị trí các cột theo thứ tự tùy theo đơn vị- Copy và chèn thêm cột “Hình ảnh” vào Group chi tiết- Phần thông tin công thức để lấy lên hình ảnh của SP. Chọn vào ô hình ảnh bên góc trái màn hình => Vẽ ô tương ứng bên dưới => sẽ xuất hiện lên bảng để chọn công thức => Data Column => Voucher_DATA
- Chọn đến thông tin trường “Image” và nhấn OKBước 5: Thiết lập ô thông tin trường

Bấm vào ô vừa thiết lập => Xem Properties ở gần cuối có dòng Stretch chọn là True

Sau đó bấm đóng & lưu lại mẫu
Bước 6: Hoàn thành mẫuNhư vậy, những mặt hàng nào mình đã chèn hình ảnh sẽ được hiển thị lên khi in mẫu Báo giá. Trong trường hợp, Anh Chị muốn hiển thị trên Đơn đặt hàng thì mình cũng sửa mẫu tương tự như Báo giá này nhé!

Chúc Anh Chị thực hiện thành công!
 

Đính kèm

  • 77.7 KB Lượt xem: 1,472
  • 197.4 KB Lượt xem: 1,133
  • 44.9 KB Lượt xem: 1,296
  • 95.6 KB Lượt xem: 1,027
  • 76.5 KB Lượt xem: 996
  • 129.6 KB Lượt xem: 1,014
  • 132 KB Lượt xem: 1,039
  • 133.1 KB Lượt xem: 993
  • 56.1 KB Lượt xem: 1,259
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top