chèn hình ảnh vật tư vào báo giá

  1. Lại Thị Cẩm Tiên

    [Sửa mẫu] Chèn hình ảnh VTHH vào chứng từ Báo giá

    Để có thể in được chứng từ Báo giá có hình ảnh của VTHH, thì chúng ta cần thực hiện 6 bước sau: Bước 1: Thiết lập hình ảnh cho VTHH Vào Danh mục/ Vật tư hàng hóa => Vật tư hàng hóa Chọn đến mặt hàng cần chèn hình ảnh => nhấn vào tab “Đặc tính, hình ảnh” Bước 2: Chọn hình ảnh của VTHH...
Top