Sau khi ghi tăng TSCĐ mẫu số 01 bị lên gấp đôi số tiền mua TSCĐ thì làm như thế nào ?

Đặng Thị Ngọc Tú_1344

Member
Nhân viên MISA
Nguyên nhân: Do đơn vị đã lập chứng từ mua TSCĐ (chuyển khoản kho bạc,...) bên phần mềm kế toán và đã sinh TK 008 rồi, sau đó, khi tạo mã TSCĐ và ghi tăng thì hạch toán thêm 1 lần nữa và sinh đồng thời TK 008 một lần nữa làm sai mẫu số 01.

Giải pháp: Bạn có thể tham khảo 1 trong 2 cách sau:

- Cách 1: Bỏ ghi và xóa chứng từ mua TSCĐ trong Danh sách chuyển khoản kho bạc

1.JPG


- Cách 2: Giữ nguyên các chứng từ-> sửa lại tài khoản hạch toán

+ Ở giao diện Chuyển khoản kho bạc: hạch toán Nợ 2411/ Có TK 366 đồng thời Có TK 008

1.JPG


+ Ở giao diện Chuyển khoản kho bạc mua TSCĐ: Bạn cần sửa lại nghiệp vụ hạch toán thành Nợ TK 211/ Có TK 2411.

a.JPG

c.JPG
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, bạn sẽ được giải đáp miễn phí bởi MISA qua kênh này
BẤM VÀO ĐÂY
 

Đính kèm

  • 103.3 KB Lượt xem: 262
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top